Gyldendal har gitt forfatter, spaltist og forlagsmann Aslak Nore jobben som forlagsredaktør i sin dokumentarredaksjon. Nore har jobbet for Gyldendal i flere år og hatt ansvar for saksprosaserien ARENA, forlagets bokserie for politisk sakprosa.

Nore skal fortsatt jobbe med norsk og oversatt sakprosa, og får nå oppgaven med å løfte norsk fortellende sakprosa opp på internasjonalt nivå.

- Vi er veldig fornøyd med å knytte til oss Nore på fast basis. Han bringer nye impulser til sakprosaen og evner å sette dagsorden med utgivelsene han har ansvar for, sier redaksjonssjef Jan Swensson i Gyldendal.