- Selv om vi er en kilde til avslapning og underholdning for mange, er en fri og uavhengig presse blant de viktigste institusjonene vi har. Vi er den redaksjonen i Norge som har vunnet flest priser for kritisk og undersøkende journalistikk. Det har vi tenkt å fortsette med, sier VG i mediehusets helt nye og premiereklare reklamefilm.

Og nå har VG virkelig bestemt seg for å fortelle potensielle, nye lesere at mediehuset driver med langt mer enn kjendis- og sportsjournalistikk.

- VG får mye kjeft, da synes jeg vi kan få litt anerkjennelse også for den nyhetsjournalistikken som VG leverer på alle plattformer hver dag, sier kommersiell direktør Per Håkon Fasting til Kampanje.

- Vil styrke VGs posisjon
Derfor vil VG i sin nye reklamekampanje, som har en tidshorisont på to til tre år, rette oppmerksomheten mot avisens gravejournalistikk. Samtidig skal de mer humoristiske kampanjene basert på «Dagen blir ikke den samme uten» fortsette som før.

- Bakgrunnen for og ideen bak denne kampanjen er at våre markedsundersøkelser gjennom flere år har vist at VG skårer høyere enn våre konkurrenter på de aller fleste områder, som for eksempel liking (best likt), sport, underholdning, best oppdatert, for å nevne noe. Men på to områder ønsker vi å styrke VGs posisjon ytterligere og det er i rollen som vaktbikkje og sette dagsorden. Vi tror dette er viktige drivere for valg i tiden fremover. Vi vil fortelle og ikke minst dokumentere VGs betydning for den kritiske og undersøkende journalistikken og at VG har en viktig samfunnsrolle som vaktbikkje og dagsordensetter, sier Fasting.

- Skal fortsatt score høyt på liking
Han suppleres av tekstforfatter og VG-ansvarlig Ivar Vereide i reklamebyrået Dinamo.

- VG skal fortsette å score høyt på liking og for VG er det viktig å være godt likt, men i en omskiftelig verden er det viktig å ha minst to tanker i hodet samtidig. Vi skal ikke bare påstå at VG er den mest prisvinnende avisen innen kritisk og samfunnsnyttig journalistikk, vi skal også bevise det og åpne for VGs journalistikk på godt og vondt. Jeg tror påstander i reklame må være sanne. Hvis man påstår noe, må man ganske enkelt kunne bevise det. Når folk ser VGs nye reklamefilmer, vil de selv kunne logge seg på kampanjens nettsider og sjekke avisens påstander og tankene som ligger bak en moderne tabloidavis, sier Vereide.

- Neppe en typisk Gullfisken-vinner
Neste år er det 20 år siden tekstforfatteren overtok reklamekontoen til det som i dag er landets tredje største mediehus. Noe av det første Vereide gjorde var å kaste slagordet «Kanskje Norges viktigste avis» i søpla og etter hvert ble slagordet «Dagen blir ikke den samme uten» skapt og gitt nærmest evig liv. Dette slagordet, eller payoffen som det heter i reklamebransjen, har satt stempel på VGs mange berømte reklamefilmer siden 90-tallet. Flesteparten av filmene, blant annet storsuksessen «Nordlendingen», har markedsført VG som en underholdende avis og har vært fulltreffere i liking-målinger.

- I stedet for å påstå at «Dagen blir ikke den samme uten» tror jeg det blir stadig viktigere å kunne bevise dette for VG. Enten gjennom å plassere seg relevant i det moderne mediedøgnet på alle plattformer, gjennom produktutvikling eller ved å påpeke viktige faktorer som handler om pressens rolle og VGs rolle, slik denne kampanjen gjør, sier Vereide.

- Men blir dette en Gullfisken-vinner?

- Det er alltid hyggelig å vinne noe, men dette er vel neppe en typisk Gullfisken-vinner. Jeg håper vel i større grad at denne reklamen skaper engasjement og diskusjoner rundt VGs nyhetsjournalistikk, det er et av våre mål. Det lages veldig mye reklame som bare har som hensikt å underholde, og det er jo helt ok. Jeg synes det har vært spennende og krevende å lage en kampanje som vi ønsker folk skal mene noe om. Jo, jeg er spent på mottagelsen, sier Vereide.

VG-profiler i filmen
Vereide har klekket ut kampanjen sammen med de to kollegene i Dinamos hovedteam for VG, tekstforfatter Morten Andresen og Art Director Mattis Bentzen. Med seg på laget har de hatt skuespiller og regissør Aksel Hennie, i tillegg til øvrige Dinamo-kolleger. Kampanjen skal rulle og gå på de kommersielle tv-kanalene, på nettet og, ikke tilfeldig valgt, på trykk i Aftenposten. I den nye reklamefilmen er flere profilerte VG-medarbeidere med i en avslutningscene, deriblant digitalredaktør Espen Egil Hansen, politisk redaktør Hanne Skartveit, avisredaktør Helje Solberg, kommentator Anders Giæver, sportskommentator Truls Dæhli og VG-veteraner som Jon Magnus og Anne Stine Sæther. Også sjefen sjøl, Torry Pedersen, vil ha et ord med i laget på multimediekampanjens nye nettsider.

- I motsetning til abonnementsavisene, må løssalgsaviser vinne sine lesere hver dag. Derfor kan VG noen ganger kanskje fremstå trivielle, der vi står på torget og roper ut det mest spektakulære vi kan by på via førstesiden. Men faste lesere av VG vet at spennvidden i innholdet er langt bredere enn det vi får formidlet på forsiden. VG bruker store ressurser på gravende nyhetsjournalistikk, skriver sjeferedaktør og administrerende direktør Torry Pedersen på kampanjens nettsider.

Her finner du kampanjens nettside.

Her teamet bak den nye VG-reklamekampanjen:

Hovedteam Dinamo:

Kreativt ansvarlig/tekstforfatter: Ivar Vereide

Tekstforfatter: Morten Andresen

Art Director: Mattis Bentzen

Ellers fra Dinamo:

Senior formgiver: Inge Fosseie

Prosjektleder: Anita Engen Hjelset

Byråprodusent: Tonje Østbye

Digital produksjon v/Dinamo Soulpolice

Designer: Hans Jørgen Wærner

Utvikler: Mathias Bergersen

Prosjektleder: Linda Martinsen

Filmproduksjonsselskap: 4 1/2

Regissør: Aksel Hennie

Produsent: Magnus S. Castracane

Produksjonsleder: Mette Waaberg

Fotograf: TinAgent/Marcel Leiliënhof