I morgen går startskuddet for DnB Nors omfattende navn- og logoskifte til en prislapp på et sted mellom 150 og 170 millioner kroner. Ut går Nor-navnet samtidig som at alle forretningsområdene skal samles under det nye navnet som bare blir DNB.

Datoen for hamskiftet - 11.11.11 - har ikke gått storbanken hus forbi. I morgen klokken 11.00 åpner DNB en Facebook-vegg for å samle inn folks råd om hvordan banken skal bli bedre. Veggen vises i storformat på høyhuset Royal Christiania Hotell i Oslo straks det blir mørkt, og er en del av den større integrerte kampanjen knyttet til navneskiftet i morgen.

De beste og mest kreative rådene vil DNB Nor belønne med 1.111 kroner hvert 11. minutt i 11 timer direkte på veggen, der ulike bankrådgivere løpende kårer vinnere. Rådene skal deretter samles, slik at de kan danne grunnlag for fremtidige banktjenester og produkter.

DNB har laget Facebook-veggen i en egen applikasjon, som gjør at konkurransen ikke bryter Facebooks strenge retningslinjer.

- Navneskiftet fra DnB Nor til DNB er en god anledning til å stake ut fremtidens kurs i enda tettere samarbeid med kundene våre. Ved å stille Norges største vegg til disposisjon, vil vi i DNB Nor sammen med engasjerte folk på nett og ute i bybildet få et klart bilde av hva folk ønsker seg av fremtidens bank, sier Thomas Midteide, informasjonsdirektør i DNB.

DNB har ikke produsert nye reklamefilmer for anledningen, men tar i stedet med seg blant annet Clooney-suksessen videre.

- Det blir tv-reklame også. Vi har plikt til å fortelle kunder om navneskiftet. Men det blir ingen nye filmer. Vi har lagt den nye logoen på filmene vi har ute nå, sier Midteide til Kampanje.

- Det blir et høyere reklametrykk enn ellers.

DNB forsikrer om at aktiviteten på veggen bare er starten på en mer langsiktig satsning på innspill fra kundene gjennom sosiale medier. Denne satsningen vil etter hvert inkludere et pilotprogram på nett som skal utformes i samarbeid med kundene, samt en egen portal for felles oppgaveløsning og sparring.

- Når vi både skal kommunisere navneskiftet og vårt ønske om å stake ut kursen sammen med kundene fremover, må vi tilpasse oss mediebruken til vidt forskjellige målgrupper. Da handler det ikke om bruk av tre, men snarere 30 ulike kanaler satt i system, sier Midteide.

I tillegg til den store fysiske veggen i Oslo som speiler Facebook-veggen, vises veggen også på storskjerm over inngangspartiet til Oslo City. En egen rådgivergruppe fra DNB vil kåre vinnerne direkte på Facebook-veggen hver 11. minutt med en symbolske rådgiverlønn som takk for hjelpen.