Ølbryggeriet Mack titulerer seg som verdens nordligste bryggeri. Koblingen til Norges nordligste landsdel er nok ikke helt tilfeldig når de nå lanserer en ny interaktiv kampanje der de skal «kartlegge norsk banning og vise frem mangfoldet i språket vårt på en helt ny måte».

Gjennom nettstedet bannskap.no, utarbeidet av Apt, kan alle over 18 år gå inn og legge inn egne banneord, eller stemme over uttrykk andre har lagt inn. Alle banneordene knyttes til de ulike landsdelene. Er man under 18 år, sendes man rett til Macks nettsider for brus.

Ifølge Veronica Evertsen i Mack er kreativ banning en viktig del av norsk kulturarv.

- Vi påstår at kreativ banning har vært en del av norsk og nordnorsk kulturarv gjennom lang tid, men nå er det utrolig mange unge som går rundt og sier «fuck» og andre lånord. Vi skal løfte rikdommen som finnes i hele Norge innenfor kreativ og sunn banning, sier hun til Kampanje.

- Har stor takhøyde
Bakgrunnen for kampanjen skal være at Mack ønsker seg en yngre profil.

- Samtidig ser vi at det foregår en internasjonalisering av bryggerier, og vi ville ha en tydelig norsk profil og vise at vi er stolt over det, sier Evertsen.

- Som et ølbryggeri er det visse hensyn dere må ta som andre slipper. Var det vanskelig å lande på et konsept når dere ønsket å treffe en yngre målgruppe?

- Vi skal ikke ha en yngre målgruppe, men en yngre profil. Så får de målgruppene som vil identifisere seg med oss gjøre det. Men det var en veldg morsom vei å gå når vi skulle velge hva vi ønsket å gjøre. Når dette alternativet kom opp var det enstemmig stemning for at dette gjør vi, svarer Evertsen og legger til:

- Vi har holdt på i 135 år og er en bedrift med stor takhøyde. Men vi setter også klare grenser for usunn bannskap som er rasistsik og diskrimenerende.

«Åneiåneidetvardatrist» på topp
Foreløpig er det registrert flere tusen banneord, og det er det snille uttrykket «åneiåneidetvardatrist» som troner øverst som det mest originale. Nord-Norge har i skrivende alene over 1100 banneord registrert på seg. Sørlandet har minst med rundt 100.

Kampanjen har - ikke uventet - skapt noen reaksjoner allerede. Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme er redd for stereotypiene den viderefører.

- Jeg synes rett og slett at det er veldig dumt. Nord-Norge bør forbindes med noe annet enn bannskap, og jeg synes også en ølprodusent bør være spesielt forsiktig med dette. Jeg synes denne ideen er dårlig, sier han til NRK.

Evertsen forteller at hun forstår kritikken.

- Når det gjelder stereotypien av nordlendingen har vi forståelse for kritikken, dette er jo noe som også har vært diskutert tidligere, men vi ser på mangfoldet i hele Norge, og ikke bare i nord-Norge, sier hun.

Nettsiden har også en egen bannekrukke. For hvert banneord som kommer inn, havner én krone i krukka. Pengene skal gå til den som har gjort mest for kreativ bannskap det siste året. Løsningen fungerer også på telefoner og lesebrett.

Utviklet av Apt.

Ansvarlig hos kunde: Veronica Åsgrav Evertsen

Team: Sebastian Prestø og Anders Holm

Konsulent: Kristian Bye

Prosjektleder: Lisa Canneaux

Design: Sebastian Rasch

Utvikling: Alexander Pope og Erland Wiencke

Introfilm: Magne Hage og Ole Bolsønes

Voice: Joddski