Randi S. Øgrey blir ny administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) .

Styret i MBL har i dag ansatt Randi S. Øgrey (43) som ny administrerende direktør. Øgrey har siden 2001 vært direktør i Den norske Bokhandlerforening og har en bred erfaring som journalist, informasjonssjef og politisk rådgiver, ifølge MBLs nettsider.

- Mediebransjen i Norge kjennetegnes av stor innovasjon og betydelige utfordringer. Jeg ser frem til å ta fatt på det viktige arbeidet med å sikre MBLs medlemmer gode vilkår for omstilling og endring, sier Øgrey.

Styreleder Are Stokstad kommenterer ansettelsen slik:

- Randi S. Øgrey er godt kjent med medienes samfunnsrolle, utfordringer og vilkår, og hun har skapt gode resultater i sitt virke som direktør i Bokhandlerforeningen.

MBLs nåværende administrerende direktør, Arvid Sand, fortsetter i MBL. Han skal fremover ha et overordnet ansvar for utvikling og utforming av MBLs tariffpolitiske virksomhet, samt være forhandlingsleder under forbundsvise lønnsforhandlinger. Han skal også arbeide tettere opp mot enkeltmedlemmer og distriktsforeninger og skal bidra til å videreutvikle MBL som en fremtidsrettet medieorganisasjon, ifølge MBL.

Randi S. Øgrey vil tiltre stillingen i juni.