Per Halvorsen (42) er ansatt som administrerende direktør i Hjemmet Mortensen Trykkeri (HMT). Halvorsen har ledererfaring fra grafisk bransje, blant annet fra Media Øst Trykk, Dagblad-Trykk og Aktietrykkeriet, hvor han har vært administrerende direktør siden 2004.

- HMT har de siste årene styrket sin konkurransekraft gjennom store omstillinger. Det har blant annet medvirket til at vi sikret oss oppdraget med å trykke A-magasinet fra 2011, sier Anne Britt Berentsen, administrerende direktør i Hjemmet Mortensen og styreleder i HMT.

- Utfordringene for trykkeribransjen vil også fremover være krevende. Med Per Halvorsen får vi en erfaren leder som har vist evne til å få med seg organisasjonen på omstilling i en utfordrende konkurransesituasjon, sier hun.

- Som organisasjon er HMT høyt respektert. Jeg gleder meg til å samarbeide med så mange dyktige medarbeidere, sier Per Halvorsen.

- Suksess i denne typen industri handler først og fremst om mennesker som skaper resultater i samspill med maskiner og teknologi for å skape en så kostnadseffektiv produksjon som mulig. Jeg ønsker å fortsette den dialog- og samarbeidslinjen som HMT har lykkes så godt med, sier han.