Bare i år har dermed seks sjefer sluttet i ledelsen i opplysningselskapet. Sist ut er lederen for Online-avdelingen Bernhard Steen.

Ifølge NA24 er det uenigheter med eierne og styreleder Ditlef de Vibe som får Bernhard Steen til å trekke seg.

- Det er jo slik at administrasjonen ikke kan velge sine eiere, mens eierne kan velge sin administrasjon. Da er det like greit at jeg trekker meg, sier Steen til NA24.

Men Steen er altså ikke alene om å forlate Opplysningen 1881 i år. Det hele startet med at konsernsjef Stig Eide Sivertsen takket for seg før den nye konsernsjefen Anne Karin Sogn valgte å slutte som en følge av omorganiseringen av selskapet. Deretter forsvant Online-sjefen Thomas Gunnarsson og nå sist kommunikasjonstoppene Guri Wormdahl og Kenneth Fredstie.

Opplysningen søker i dag etter en ny markeds- og kommunikasjonssjef på sitt nye hovedkontor på Otta. Da Kampanje snakket med konstituert daglig leder i Opplysningen og direktør for massemarked, Jan Erik Sørgaard, i begynnelsen av oktober svarte han følgende på hvorfor det slutter det så mange toppsjefer og ledere i Opplysningen.

- I forbindelse med at Opplysningen AS har foretatt en omorganisering med virkning fra første juni, ble selskapets konsernnivå avviklet og all operasjonell ledelse ble lagt i to divisjoner; Massemarked og Online. Videre ble selskapets telecomavdeling (Intelecom) solgt til Hercules. Etter dette har vi satt i gang en prosess der vår online divisjon skilles ut i et eget selskap. Dette gjøres for å rendyrke hver av forretningsenhetene. Online-divisjonen vil primært markedsføre seg gjennom naturlige strategiske partnere, sa konstituert daglig leder i Opplysningen og direktør for massemarked, Jan Erik Sørgaard, til Kampanje.