Store holdningskampanjer er på mange måter blitt noe av signaturen til Virtual Garden de siste årene. Men ser en på regnskapstallene til byrået som eies av investeringsselskapet Zoncolan, ville det ikke være overraskende om holdningen til reklamebyrået har blitt satt hardt på prøve hos eierne de siste årene.

For Virtural Garden har tapt stort. Tall tilbake til 2004 viser at byrået har gått med tap i alle disse årene og at byrået har et akkumulert underskudd etter skatt på over 33 millioner kroner siste fem år.

I 2007 endte underskuddet på 5,7 millioner kroner, mens det i 2008 endte på 2,7 millioner kroner. I fjor kom det i tillegg et nytt stort tap for Virtual Garden. Ferske regnskapstall viser at byrået nye eiere, Hølje Tefre og Riulf Rustad i investeringsselskapet Zocolan, fikk et underskudd etter skatt på 19,3 millioner kroner i 2009.

Slutt for Virtual Garden
Men nå er det også definitivt slutt for byrået som reklameprofil Nils Petter Nordskar etablerte i 1997. Virtual Garden forsvinner som byrå. Tilbake står 20 mennesker i det omformede og sterkt reduserte byrået Screenplay.

Hølje Tefre i eierselskapet Zoncolan sier det reelle driftsresultat i selskapet imidlertid er langt bedre enn regnskapstallene viser.

- Vi kjøpte tilbake den norske delen av A-Com i november i 2008 og i den forbindelse ble det igangsatt noen prosesser og en kraftig omstrukturering av selskapet. Tallene for 2009 henger derfor sammen en kraftig opprydding i balansen i selskapet og nedbemanninger fra siste halvdel av 2008, sier Hølje Tefre til Kampanje.

  • 7,3 millioner kroner tilskrives en nedskrivning av balanseført utsatt skattefordel.
  • 3,3 millioner ble tatt som avskrivninger i forbindelse med overføringen av en leiekontrakt i Løwenskiolds gate til Virtual Gardens morselskap Fedaia.
  • Selskapet har også vært gjennom en slankekur på bemanningssiden, noe som ga kostnader knyttet til blant annet etterlønn på rundt seks millioner kroner. Et av bemanningstiltakene her var å legge ned designavdelingen, noe som førte til en årsverkreduksjon på syv ansatte.

- Det er ikke bonanza
Tefre mener derfor det rene driftsunderskuddet for 2009 derfor er langt bedre enn regnskapstallene viser.

- 17 millioner av det bokførte årsresultatet er papirføringer. Vi har ikke puttet inn 19,5 millioner i selskapet. Det rene driftsunderskuddet er ikke på mer enn 2,5 millioner kroner, forklarer Tefre.

- Hvordan ser Zoncolan på 2010 for Virtual Garden?

- Situasjonen for øyeblikket er ikke bonanza. Vi tjener ikke millioner «as we speak». Men sammen med den nye ledelsen og de ansatte har vi lagt en plan og er vi ordentlig heldige, så blir det null og kanskje et svakt overskudd i 2010. Men akkurat nå er vi mest opptatt av at selskapet utvikler seg i riktig retning, sier Tefre.

Går digitalt
Omsetningen i Virtual Garden endte på 31,5 millioner kroner i 2009 og det var intet mindre enn en halvering av omsetningen som i 2008 var på 62,5 millioner kroner. Byråinntekten sluttet på 22 millioner kroner også det en halvering fra 2008 for byrået som i dag jobber med kunder som Freia, Glava, Norsk Tipping, Kiwi, Jølstad, Enova og Leger uten Grenser.

Les også: Freia satser på nettspill

Les også: Skifter navn

Les også: Underskudd i Virtual Garden

Virtual Garden skal nå i større grad rendyrkes som et digital selskap. Byrået kaster derfor vrak på det innarbeidet navnet Virtual Garden og bytter til Screenplay. Screenplay har vært et datterselskap til Virtual Garden siden 2003 og vært byråets digitale alibi.

- Vi tok navnet til det digitale byrået Screenplay og i det ligger det vel et signal om hvilket fokus dette selskapet skal ha fremover, sier Tefre.

Som et selvstendig digitalt selskap håper Tefre at Screenplay skal tjene på de mange digitale oppkjøpene i den norske reklamebransjen. I 2008 fusjonerte Try Reklamebyrå med Apt, mens bryåene McCann og Dinamo i år har kjøpt henholdsvis Mediafront og Soulpolice.

- Vi håper og tror at vår innretning mot digital reklame og at det som har skjedd i bransjen gir oss muligheter. Flere av oppjøpene i bransjen har bidratt til at kunder plutselig sitter litt fanget i et stort kommunikasjonsnettverk og at det kanskje ikke var det de tenkte når de ble kunder der. Dette ser vi allerede nå. I løpet av sommeren og tidlig høst har vi kommet i kontakt med kunder som synes det er en uheldig situasjon, sier Tefre.

Kjøpte for en krone
Rustad og Tefre satt som aksjonærer i den mislykkede svensk-norske reklamefusjonen A-Com, men det er først etter oppkjøpet av de norske virksomhetene med Virtual Garden og Opinion at de to har kommet virkelig tett på driften i byråene. Prisen som Zocolan betalte for selskapene mener Tefre gjenspeiler hvor stor oppryddingsjobben var.

- Det var en grunn til at prisen var én krone. Det måtte gjøres en jobb der og de som kjøpte måtte ha en balanse til å ta den oppryddingen, sier Tefre.

Investeringen på en krone er dermed fortsatt ikke tjent inn om en legger årsresultatene i Virtual Garden og Opinion til grunn. Regnskapstallene for analyseselskapet Opinion viser et underskud på 0,7 millioner kroner for fjoråret.

For tidlig med salg
Tefre avviser imidlertid at Zocolan nå pynter Screenplay for et nært forestående salg til et av store kommunikasjonshusene som eventuelt måtte ønske seg et digitalt byrå.

- Nei, det tror jeg ikke vi skal forvente å se for oss. Nå handler det om å utvikle selskapet og skal du oppnå en «fair» pris på selskapet en gang i fremtiden, er det den beste måten. Men akkurat nå mener vi den beste måten å oppnå positive resultater er å utvikle det på egne ben i stedet for å være en del av et større kommunikasjonshus. Som investeringsselskap er vi alltid tilsnakkende, men vi har ikke planer om noe salg det neste året, sier Tefre.