Denne sommeren og høsten har Facebook gjort sentrale endringer i plattformen. Og flere er i vente. Felles for endringene er at de er særlig relevante for bedrifter og markedsførere. Mens noen endringer har blitt grundig diskutert i forskjellige blogger, er også en del endringer i ferd med å gå forbi i stillhet. Her kommer en kort oppsummering av endringene, først de tekniske, så de juridiske, og så får du vite hvordan du kommer til å tjene på dette.

De mest synlige forandringene har vært Facebook’s endring av den fysiske bredden på Facebook-sider, noe som har ført til at mange bedrifters sider i høst kan ha blitt kuttet i to vertikalt. Her fikk alle administratorer av Facebook-sider (alle som har opprettet Facebook-sider og som har ”admin”-rettigheter) fått beskjed om endringen en viss tid i forveien.

Ikke like tydelig varslet er det at Facebook er iferd med å fjerne tredjepartsutviklede bokser, såkalte ”boxes”, som en del administratorer har brukt til å organisere innhold. Dette gjør at både ”Boxes”-tab’en/fanen såvel som alle tredjepartsutviklede applikasjonsbokser både på folks profiler og i bedrifters sider fjernes i løpet av høsten. Altså, bokser, no more.

En nylig varslet endring er at Facebook fjerner applikasjonsfaner på brukerprofiler. Det virker som dette er en endring få har fått med seg, men det betyr rett og slett at faner på folks brukerprofiler utviklet av andre enn Facebook selv, vil forsvinne. Så hvis Nærbutikken AS har utviklet en handleliste-applikasjon (en tøff idé vi gir dere gratis), og Facebook-brukeren Ola Kompisrud har lagt denne applikasjonen til som en egen fane på profilen sin (ved siden av Wall, Photo og Info), må Nærbutikken AS nå finne en bedre plass å legge denne.

Veldig mange byråer og bedrifter bruker idag FBML-utviklede faner på sine Facebook-sider. Dette er kanskje litt teknisk, men FBML betyr Facebook Markup Language, og er mye brukt til bl.a. å lage skreddersydde faner på Facebook-sider. Innen utgangen av året vil nye applikasjoner og faner bruke iFrames og det blir gjennomført standard for hele Facebook-plattformen. Dette er særlig relevant for bedrifter med egenutviklede faner på sine Facebook-sider. Dette høres kanskje mer dramatisk ut enn det virkelig er, og endringen vil skje over tid. Men går du med planer om å utvikle nye faner for bedriften din, bør du ta en prat med den som har satt opp Facebook-siden din, og planlegge for fremtiden.

Av mer juridisk art, men minst like viktig, er bestemmelsene som kom tidligere i år i Facebook’s Promotion Guidelines. Her har det vært mye diskusjon om tolkning og relevans. En av bestemmelsene er at konkurranser kan frontes på bedrifters Facebook-sider, mens selve konkurransen i de fleste tilfeller må foregå gjennom en tredjepartsapplikasjon. (En tredjepartsapplikasjon er i Facebook’s tilfelle et eget program som kjører oppå Facebook’s plattform.) Det betyr at for å avholde konkurranse på Facebook må dette i mange tilfeller skje gjennom programvare spesielt utviklet for hver enkelt konkurranse. Hvor omfattende dette er avhenger helt av spesifikasjonene man ønsker for konkurransen, men i de fleste tilfeller vil det være behov for noen med utstrakt kunnskap om Facebook-programmering til å gjøre dette. Dette vil i praksis flytte uorgansierte konkurranser som til nå har foregått i alle mulige brukspunkter over hele Facebook-plattformen inn i ordnede applikasjoner. Og det stemmer godt overens med Facebook’s uttalte mål om å satse på innhold produsert av tredjepartsutviklere.

Oppsiden for bedrifter og markedsførere er at brukernes opplevelse blir av et Facebook som er ryddigere og mindre preget av spam. De som har vært på Facebook en stund husker kanskje hvordan man en periode ble bombet med totalt ubrukelige vampyrbitt, super-pokes og spill-updates. Slitsomt, ja. Dette ryddet Facebook opp i, og det er også det de gjør nå. Med en ryddigere løsning vil de gode konseptene og kampanjene bli mer synlige, og man kan anta at med mindre opplevelse av spam, blir brukerne mer villige til å gi gode konsepter en sjanse. De kreative og gjennomarbeidede virale kampanjene vil dermed nå langt flere brukere når de slipper å drukne i ”maset” fra de mindre gode løsningene.

Endringene er nok også, i tillegg til å være nyttig opprydning, essensielle for å gå fremtiden i møte. For når flere og flere av Facebook’s treff kommer via iPad, smarttelefoner, andre nettsamfunn og Connect-løsninger på web er det nødvendig å tilby et mer standardisert integrasjonssystem. Lanseringene av Facebook Credits og Facebook Places gjør, om mulig, dette enda viktigere.

Vi forventer at endringene vi har nevnt vil bidra til å gjøre Facebook til en mer helhetlig plattform og en mer forutsigbar arena, og tror dette vil gagne markedsførere og annonsører såvel som brukere. Derfor velger vi nå å se Facebook’s endringer som en godt timet ryddesjau.

Fredrik B. Fjeld og Alexander M. Grimstad jobber i Fennek & Friends.