Foto: Scanpix.

Artikkelen blir oppdatert!

Regjeringen setter ned et utvalg som får i oppdrag å utrede bruken av økonomiske virkemidler i mediebransjen. Behovet for en gjennomgang har ifølge regjeringen særlig bakgrunn i følgende utviklingstrekk på medieområdet.

Utvalget vil bli ledet av Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor og tidligere statssekretær i kulturdepartementet. For øvrig er det en rekke kjente medienavn i det nye utvalget, blant andre NJ-leder Elin Floberghagen, medieforsker Tanja Storsul, tidligere TV 2-topp Finn H. Andreassen og tidligere BA-redaktør og MBL-leder Olav Terje Bergo. Blogger og mediesynser Heidi Nordby Lunde skal også sitte i utvalget.

Les også: - Vil ikke pøse penger inn i en gammel ordning

- Internett har i dag tiltatt seg en sentral posisjon innenfor nyhetsformidling og samfunnsdebatt. I tillegg har den nye generasjonen sosiale medier gitt nye muligheter for aktiv deltagelse fra brukerne, både innenfor og utenfor rammene av massemediene. De sosiale mediene endrer publikums rolle og utfordrer de tradisjonelle massemediene, skriver kulturdepartementet i en pressemelding i ettermiddag.

Regjeringen mener at utvalgets gjennomgang i utgangspunktet «bør være plattformnøytral, men må inkludere en gjennomgang av pressestøtten og nullsatsen for moms på aviser».

- Med bakgrunn i at NRK befinner seg i en helt annen finansiell situasjon enn privateide konkurranseutsatte medier, skal utredningen ikke omfatte lisensfinansieringen av NRK.

Departementet påpeker at utvalget må vurdere om forslag til endringer vil reise problemstillinger knyttet til EØS-avtalens statsstøtteregelverk. Utvalget skal utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag. Minst ett av forslagene skal baseres på uendret ressursbruk på området.

Videre sier regjeringen at hovedmålet med økonomiske virkemidler i mediebransken være å opprettholde et medie- og kulturmangfold som kan bred samfunnsdebatt og god redaksjonell kvalitet. Utredningen bør derfor ha særlig fokus på nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen.

Utvalgets sammensetning:

Yngve Slettholm (leder).

Elin Floberghagen.

Olav Terje Bergo.

Tanja Storsul.

Erik Vassnes.

Heidi Nordby Lunde.

Henrik Færevåg.

Tove Nedreberg.

Finn H. Andreassen.

Asta Brimi.

Johann Roppen.