Foto: Christian Friis.

Nordisk Film har solgt tv-selskapet Nordisk Film TV til det internasjonale Banijay Entertainment. Siden Banijay Entertainment ble grunnlagt i januar 2008, har selskapet kjøpt opp ledende tv-selskap i Frankrike, Spania, Tyskland, Russland, England og USA. Nå tilføyes altså Nordisk Film TV, som er en av de største tv-produsentene i Norden. Målsetningen til Banijay Entertainment er å bli et globalt varemerke innenfor innholdsproduksjon og distribusjon for tv og nye multimedieplattformer.

«Dette skjer på grunnlag av den positive utviklingen til Nordisk Film TV, tv-industriens nordiske og globale konsolidering samt en ambisjon om å videreutvikle en global tv-forretning», forteller Egmont i en pressemelding.

- Fra Nordisk Film & TV i Norge ser vi dette salget som en stor anerkjennelse for det arbeidet vi har gjort siden etableringen i 1995 og til i dag hvor vi er Norges største TV-produksjonsselskap. Vi har skapt verdier som nå omsettes i det internasjonale markedet, og har sammen med våre Nordiske kolleger skapt et selskap som er attraktivt for en stor aktør i Europa. Gjennom et mediekonsern, som har TV-produksjon og TV-formatutvikling som sitt primære formål, får vi nå en mulighet til å spille en rolle internasjonalt og samtidig kunne videreutvikle det Nordiske samarbeidet og det vil styrke det norske selskapet Nordisk Film & TV i årene som kommer, sier Stein-Roger Bull, administrerende direktør i Nordisk Film & TV i Norge.

Nordisk Film stod dermed overfor det strategiske valget mellom selv å kjøpe opp eller å selge selskapet. Nordisk Film har ifølge pressemelding vurdert at selskapet kan utvikle sitt internasjonale potensiale best under eierskap av et internasjonalt basert selskap med tv-produksjon som kjerneområde og et globalt marked, og har derfor valgt å kapitalisere sitt eierskap.

«Franske Banijay Entertainment har rammene til dette, og har dessuten gitt et attraktivt tilbud», melder Egmont.

Nordisk Film vil bruke salget til en fortsatt utvidelse av sine aktiviteter innenfor filmproduksjon og distribusjon av film, musikk og PlayStation-produkter på tvers av Norden.

Nordisk Film TV produserer årlig 1500 timer tv i Danmark, Norge, Sverige og Finland, og sysselsetter i alt 300 fast ansatte og prosjektansatte medarbeidere. Omsetningen til Nordisk Film TV var i 2008 på vel 400 millioner kroner, inkludert deleide selskaper, noe som utgjør omkring 10 prosent av Nordisk Films samlede omsetning.

Nordisk Film TV fortsetter under nærværende nordiske ledelse med Jacob Houlind og Peter Hansen i spissen, og har fortsatt fokus på kjerneområdene underholdning, fakta og tv-drama samt advertiser funded programming og branded content. Nordisk Film TV World fortsetter sine aktiviteter som ledende distributør av både egne og eksternt utviklede konsepter og ferdige programmer til resten av verden.

Guillaume de Vergès, adm. direktør i Banijay: "Dette oppkjøpet er et stort skritt i Banijays internasjonale utvikling. Nordisk Film TVs evne til å utvikle og produsere nye, suksessrike konsepter, er et stort aktivum i realiseringen av Banijays ambisjon om å være blant de ledende aktørene på det globale TV-markedet."

Det er avtalt mellom partene at salgsprisen ikke offentliggjøres.