I dag ble det klart at A-pressen Lokale Medier og Adresseavisen inngår en «joint venture» for kjøp av selskapet Norsk Avisdrift fra det danske mediekonsernet Søndagsavisen. De to partnerne betaler 35 millioner kroner for 100 prosent av aksjene i Norsk Avisdrift, som utgir Byavisa. Salget må godkjennes Medietilsynet og Konkurransetilsynet.

Les også: Medietilsynet kan stoppe gratisavis-kjøp

Les også: Klart for budkamp om Byavisa

Tilbake i Trondheim
Med salget av Norsk Avisdrift og Byavisa er danske Søndagsavisen ute av det norske mediemarkedet. Søndagsavisen måtte legge ned Osloposten i 2002 etter store tap i gratisaviskrigen mot Schibsted-eide Avis1. Også A-pressen var inne på eiersiden i Osloposten, og ble påført betydelige tap. Daværende A-pressen-sjef Alf Hildrum ga danskene skylden for de elendige resultatene den gangen.

Nå gjør A-pressen comeback i både Norsk Avisdrift og ikke minst i Trondheim, hvor konsernet kapitulerte da dagsavisen Avisa Trondheim (tidligere Arbeider-Avisa) ble slått konkurs i 1996. Byavisa, som A-pressen og Adresseavisen nå overtar, ble startet av tidligere ansatte i Avisa Trondheim, få måneder etter nedleggelsen.

Adresseavisen gleder seg over å ha sikret seg inngang til gratisavismarkedet i sitt viktigste marked, Trondheim og omegn. Mediekonsernet har de siste årene vurdert å etablere en egen gratisavis, men med kjøpet av lønnsomme Byavisa blir disse planene liggende i skuffen.

- Behov for Byavisa
- Vi mener det er behov for Byavisa i Trondheim, ved siden av Adresseavisen. Som ukeavis har Byavisa bygd opp en liten og dyktig organisasjon som har lyktes i lesermarkedet og utviklet en spennende distribusjonskanal, sier Tove Nedreberg, viseadministrerende direktør i Adresseavisen, i en pressemelding.

Hun legger til:

- I felles eierskap med A-pressen Lokale Medier vil vi videreføre og styrke det konseptet som Byavisa er basert på, sier hun.

- Mulig å samarbeide på noen områder
A-pressen og Adresseavisen mener at kjøpet av Norsk Avisdrift, som har en omfattende distribusjonsvirksomhet, er en riktig forlengelse av det eksisterende regionale samarbeidet som de i dag har innenfor trykkeri gjennom NR1-Adressa Trykk. Selskapet kjøpes av et 50/50 prosent eid «joint venture»-selskap mellom partene som vil eie og drifte Norsk Avisdrift. Norsk Avisdrift vil bli opprettholdt som et selvstendig selskap og fortsette virksomheten som i dag.

- Erfaringen med etableringen av det nye trykkeriet viser at det er mulig å samarbeide på noen områder samtidig som vi konkurrerer heftig på andre. Jeg tror vi vil se flere eksempler på at konkurrenter finner samarbeidsområder i mediebransjen fremover, sier konserndirektør John Kvadsheim, ansvarlig for lokale medier i A-pressen.

Taper i gratisaviskrigen
Det var i februar Kampanje kunne melde at danskene ville selge seg ut av Norsk Avisdrift og Byavisa. Årsaken var at det danske mediekonsernet var blitt rammet av børsfall og resultatsvikt som følge av den voldsomme gratisaviskrigen som har herjet i Danmark.

Les også: Vil selge Byavisa i Trondheim

Les også: Vil vurdere Byavisa-kjøp

Les også: A-pressen åpner for gratisavis

Les også: Adressa snakker med gratisavis-eiere

Mads Dahl Andersen, direktør i Søndagsavisen, kommenterer salget av Norsk Avisdrift slik i dag.

- Da vi nå ønsker å konsentrere oss om vår danske virksomhet samt styrke vår digitale virksomhet har vi valgt å selge oss ut av Norsk Avisdrift. Det har vært en spennende reise å være eier av Norsk Avisdrift. Selskapet har etter hvert fått en god økonomi og god anerkjennelse i markedet. Jeg har stor tro på at Adresseavisen og A-pressen klarer å videreføre driften på en meget god måte, sier Dahl Andersen.

Ville ikke selge til Adresseavisen
Det er bare drøyt to år siden Dahl Andersen og Søndagsavisen uttalte til Kampanje at det var uaktuelt å selge Byavisa og Norsk Avisdrift til konkurrenten Adresseavisen.

– Vi har ingen planer om å selge Norsk Avisdrift. Vi er meget fornøyd med å være til stede i det midtnorske mediemarkedet og ønsker å fortsette vår satsing der. Jeg er ikke overrasket over at Adresseavisen vurderer å gå inn i gratisavismarkedet. Dette er framtidens mediemarked, sa Dahl Andersen til Kampanje den gangen.

Men gratisaviskrigen i hjemlandet fikk danskene til å skifte mening.

Les også: Vil ikke selge gratisavis til Adressa

Overskudd i fjor
Norsk Avisdrift er utgiver av gratisavisen Byavisa i Trondheim og omegn. Byavisa har et distribuert opplag på ca. 90 000 eksemplarer og blir distribuert av Norsk Avisdrifts eget budselskap, NorPost Midt-Norge AS, som er et heleid datterselskap av Norsk Avisdrift. Selskapet hadde i 2007 en omsetning på 42 millioner kroner og et resultat på én million kroner. De siste årene har selskapet levert pene overskudd.