Streiken i NRK ser ut til å ha enda større effekt for radiolyttingen i Norge enn for tv-tittingen. Mens NRK1 har tapt rundt ti prosent i markedsandel i tv-markedet den første streikeuken, har rundt en million av NRKs radiolyttere, eller rundt en tredel av lytterne NRK P1, P2 og P3 hadde før streiken brøt ut, skiftet kanal etter at streiken i NRK var en realitet fra midnatt 31. mai.

Ferske PPM-tall fra TNS Gallup viser nemlig at det de siste dagene i forrige uke, fra fredag, var P4 som var landets suverent største radiokanal. Sammenlignet med mandagen før streiken brøt ut hadde P4 ganske nøyaktig en halv million flere lyttere på fredag. Kanalen økte den daglige oppslutningen fra 34,3 prosent (drøyt 1,345 millioner lyttere) til 47,1 prosent (drøyt 1,847 millioner lyttere).

– Det er gledelig at P4 er førstevalget, som et alternativ for NRKs lytter, men utover det så er det en dempet glede at det skjer fordi vår konkurrent er i streik. Vi regner med at den ikke blir så langvarig og at vi snart får en normal situasjon der P4 fortsatt er størst i målgruppen 20-50 år, sier P4-sjef Kalle Lisberg.

P1 mister en halv million
I Kanal 24 er lytterveksten relativt sett enda større og kanalen var helt opp i en daglig oppslutning på 21,8 prosent fredag, praktisk talt en dobling fra mandag. Det tilsvarer 855.000 lyttere. For Storbyradioen er økningen mindre, men også her har lyttingen økt signifikant under NRK-streiken.

NRKs radiokanaler opplever under streiken et regelrett lytterras med et redusert radiotilbud, og særlig flaggskipet NRK P1 rammes. Kanalen har alene etter at streiken brøt ut mistet en halv million lyttere, mens NRK P2 har mistet nærmere 200.000 lyttere. I NRK P3, som videresender musikkanalen MP3, har lyttertallene variert noe, men totalt viser det seg at rundt en million NRK-lyttere har skrudd på radioapparatet i løpet av de første streikedagene.

Forskningsleder i TNS Gallup Knut-Arne Futsæter tror imidlertid ikke at vi vil få den samme effekten av NRK-streiken i radiomarkedet som da NRK-streiken i 1994 ga P4 en solid starthjelp og kanalen doblet oppslutningen sin på kort tid og ble liggende på et høyere nivå også etter streiken.

– I 1994 var situasjonen annerledes. Da hadde NRKs trekanalsystem bare vært på lufta så lenge, og NRKs kanaler ble helt stille under streiken. Det er en veldig viktig forskjell i forhold til dagens situasjon der NRK opererer med et redusert tilbud på radio. I 1994 så vi at P4 fikk et kraftig og vedvarende løft som følge av NRK-streiken, men nå ser vi faktisk at NRK har ganske mange lyttere, selv med et redusert tilbud, og effekten vil nok ikke på langt nær bli så stor nå, sier Futsæter.

Han utelukker imidlertid ikke at både P4 og Kanal 24 vil kunne se noen effekter av at langt flere lyttere enn normalt har vært innom kanalene i løpet av NRK-streiken, men vil ikke spekulere i hvor mange lyttere de kommersielle kanalene kan stjele fra NRK.

– Forrige gang var P4 praktisk talt eneste alternativ til NRK. Nå har vi flere kanaler, Kanal 24 og en mer profesjonalisert lokalradiobransje, som lytterne fordeler seg på. Men det er klart at de som er vant til å høre på nyheter på NRK vil søke til andre kanaler med nyheter og aktualitetsstoff, og vi skal ikke se bort fra at de kommersielle kanalene vil få et visst løft som kan vare også etter at streiken er over. Selvfølgelig ikke på de nivåene vi ser nå, men høyere enn før streiken, sier Futsæter.

Kanal 24 tredobler
Heller ikke Kanal 24-sjef Jan Erik Pedersen, som nesten har tredoblet markedsandelen sin i løpet av de første streikedagene, tror at han kan regne med den samme drahjelpen som P4 fikk for 12 år siden. Han sier til Kampanje at han heller ikke fortar seg noe ekstraordinært for å holde på de nye lytterne etter at streiken er over. Men noen nye lyttere regner han med å rekruttere.

– Vi har jo en fin progresjon, men jeg tror ikke vi kan regne med en slik effekt som P4 fikk da. Vi ser imidlertid at det er mange som er innom, og jeg har vanskelig for å tro at de ikke liker det de hører. Derfor får vi nok en liten effekt, men det er vanskelig å spekulere i hvor stor den kan bli. Den vil imidlertid ikke bli like stor som for 12 år siden. Da var P4 eneste alternativ og NRK gikk i svart. Vi er ikke der nå, sier Pedersen.

Det samme konkluderer analysesjef Geir Jangås i P4 med. P4 har på sine beste dager under streiken luktet på en markedsandel på 50 prosent og dermed vært farlig nær å stjele halve radioriket. Men Jangås mener det er flere ting som skiller situasjonen i dag fra slik det var i 1994.

– Det som var spesielt i 1994 var at P4 var i en oppstartsfase, og det var mange som ikke hadde prøvd kanalen. Nå etter 13 år er det nok ikke så mange som ikke har vært innom, så jeg tror ikke den effeten vi ser av NRK-streiken nå vil bli så sterk og vedvarende. Men noen effekter vil vi nok se på kort sikt. Og Kanal 24 har i alle fall muligheten til å vise flere hva slags radio de lager. Så vil det vise seg om det faller i smak. Men de kan nok kanskje regne med en noe større effekt enn P4, sier Jangås.

Tjener ikke på streiken
Den kraftige lytterveksten de kommersielle kanalene opplever under NRK-streiken gir heller ikke mer klingende mynt i radiokassene. Radiokanalene selger nemlig fortsatt spotter, og kan dermed ikke kapitalisere på de nye lytterne som velger bort det reduserte tilbudet på NRKs kanaler.

– Det har ingen økonomiske konsekvenser for oss, men for våre annonsører er det gode tider. De får mange flere lyttere enn de har betalt for, og for dem er det sikkert gledelig det som skjer nå. Hadde vi hatt et GRP-salg, kunne vi kanskje i større grad kapitalisert på de nye lytterne, men det er ikke en problemstilling nå, sier Jangås.

Også Kanal 24-sjefen har mange fornøyde annonsører nå.

– I kroner og ører har det nesten ingenting å si. Da skal i så fall streiken vare virkelig lenge. Men det har vært en god uke for radioannonsører, som tjener på at vi leverer flere lyttere enn vi har tatt betalt for. Kanalene tar ikke ut noe ekstra på pris, og på kort sikt vil dette være helt marginalt for oss, sier Pedersen.

Daglig oppslutning 29.05-03.06 2006 i prosent. (1 prosent = 39.219 lyttere)

Kanal

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

lørdag

man-lør

Radio totalt

85,7

83,9

86,9

81,8

81,1

80,9

83,4

NRK P1

53,2

50,5

55,6

44,7

39,8

34,9

46,4

NRK P2

10,5

10,2

10,3

5,8

5,9

8,7

8,6

NRK P3

13

12,1

12,6

8,7

13

11,4

11,8

P4

34,3

33,6

37,2

44,3

47,1

45,4

40,3

Kanal 24

11,3

11,8

16,8

17,6

21,8

17,9

16,2

Storbyradioen

10,3

11,1

13,7

16,8

13,8

12,8

13,1

Markedsandel 29.05-03.06.2006 i prosent

Kanal

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

lørdag

man-lør

NRK P1

53,4

55,3

50,8

41,8

27,9

31,2

43,9

NRK P2

4,2

2,3

3,6

1,9

1,9

1

2,5

NRK P3

6,9

6,7

4,8

3

3,2

3,8

4,8

P4

26,9

25,6

28,7

40

48

43,9

35,1

Kanal 24

4,9

5,9

7,9

7,1

13,7

14,7

8,8

Storbyradioen

3,7

4,2

4,3

6,2

5,3

5,3

4,8