flengende kritikk av TNS Gallups internettmåling, RedMeasure, og nettstedenes bruk av unike besøkende som mål på nettrafikken.

– Målingen av månedlige unike brukere er tøvete og verdiløs for mediekjøperen. Hvilken annonsør er det som kjøper medieplass basert på månedstall? Ingen, sannsynligvis, sa Mikalsen til Kampanje.

Tore André Godager, leder for metodegruppa for TNS Gallups RedMeasure og forretningsutvikler i Aftenposten Multimedia, sier til Kampanje at bransjen ønsker de best mulige målingene av trafikken på nettstedene og at dette er et tema som diskuteres på møtene i metodegruppa.

– Dette er noe vi ser på forløpende og vi har blant annet diskutert om vi skal få inn mer informasjon blant annet om demografi og hvor lang tid de besøkende bruker på et nettsted i målingene, sier Godager til Kampanje.

Han ønsker utspillet fra Mikalsen velkommen, men avviser at dagens målinger er tøvete og verdiløse for annonsørene. Han åpner imidlertid for at målingene kan komme til å se ganske annerledes ut i fremtiden.

– Jeg setter pris på at utspillet kommer, selv om jeg er uenig i at målingene er tøvete. Vi tar gjerne debatten, og man vil nok se at det kommer endringer. Nettforum og INMA, som er organisasjonene bak disse målingene, må kanskje sette seg ned og se på hva de ønsker, så er det naturlig med en anbudsprosess hvor Gallup og andre kan delta, etter at Gallups kontrakt med Redsheriff går ut, sier Godager.

Det er Redsheriff som er selskapet bak RedMeasure, og selskapet ble solgt til TNS Gallups konkurrent Nielsen NetRatings tidligere i år.

Ifølge seksjonsleder for internett i TNS Gallup, Dag Andersen, har Gallup en løpende kontrakt med de forskjellige nettstedene som ikke er tidsavgrenset.

– Dette er selvsagt noe vi må forholde oss til, men vi har en løpende kontrakt med de ulike nettstedene og en god dialog med Nettforum og INMA, sier Andersen til Kampanje.

Han er ikke overrasket over utspillet til Mikalsen, men mener det inneholder lite nytt.

– Jeg synes forsåvidt at det er dumt at han ikke har snakket med oss før han kommer med et slikt utspill, fordi det blir litt misvisende. Når det gjelder dette med tekniske målinger av unike besøkende, påpeker han jo noe alle vet. Dette er bransjen kjent med og markedet kjent med, og vi stresser alltid at vi snakker om unike besøkende og ikke personer når dette rapporteres, sier Andersen til Kampanje.

Andersen vil imidlertid gjerne ta diskusjonen om hvordan målingene kan bli best mulig, og innrømmer at Mikalsen har et poeng når han peker på at annonsørene på internett ikke kjøper månedskampanjer.

– Det han sier får stå for hans regning, men det er klart at reklamekampanjer på nettet stort sett kjøres en uke eller noen dager. Derfor vil det bli mer og mer aktuelt med rapportering på ukes- og dagsnivå. Men dette er informasjon som allerede er tilgjengelig i markedet. Månedlig rapportering vil man nok i større grad gå bort fra, sier Andersen.]]>