Video har vært en sterk suksessfaktor i markedsføring siden introduksjon av TV-reklame i 1941. I kjølvannet av digitaliseringen har video blitt en av de aller viktigste formene for mediekonsum, også digitalt.

Annonsører, byråer og markedsførere bør derfor tilpasse strategien sin ytterligere til formater, enheter og ulike miljøer for å utnytte det fulle potensialet innen online videoannonsering i dag.

Video driver trafikk og vekst

Ifølge Cisco vil video utgjøre 82 prosent av forbrukernes online trafikk i 2021. En nærmere titt på Europa illustrerer den raske veksten. På kontinentet økte videokonsumpsjon på nett med 65 prosent mellom 2018 og 2019, ifølge streamingselskapet Conviva (Convivas streamingstatusrapport, 4. kvartal 2019).

Den kraftige økningen innen digital video har også påvirket annonseinvesteringer. I 2023 vil digitale reklameinvesteringer utgjøre 60 prosent av den totale globale reklameinvesteringen, dette sammenlignet med 46 prosent i 2018. [1] Den største veksten er innen videoannonsering, spesielt i Europa. Mens veksten av digital annonsering uten video har holdt seg på 11,8 prosent i 2018 i Europa, vokste online video med over 30 prosent i samme periode.[2]

Nordiske forbrukeres «device-journey» i løpet av et døgn

De store endringene knyttet til konsum av videoinnhold og videoannonsering, endrer også forbrukeres forventinger og opplevelser knyttet til videoannonser. De nordiske landene leder an den digitale utviklingen når det gjelder forbrukeratferd, økonomi og infrastruktur i Europa. Danmark, Finland, Norge og Sverige er jevnlig rangert blant de fem beste landene på Digital Economy and Society Index (DESI) sammensatt av EU.

Hvilken enhet forbruker foretrekker avhenger i stor grad av personlige preferanser, livsstil og demografi. Tid på døgnet spiller også en rolle i forbrukeratferd. I løpet av dagen ser vi hvordan sosiale medier, mobilspill og redaksjonelt innhold konsumeres, for så mot slutten av dagen gå over til videoinnhold der langformat og TV-likt innhold tar over. Større nyhetshendelser kan også ha en drastisk effekt på forbruksmønstre. Med en pågående pandemi er mange mennesker hjemme rundt om i verden nå og streaming øker som en daglig aktivitet.

(kilde: smartclip)

Tilpasning, device og miljø er nøkkelen til effektive reklamekampanjer

Hvilke enhet som er best egnet for en kampanje er avhengig av målsetning, budskap, budsjett og KPI:er. Mobile enheter oppmuntrer til interaksjon gjennom en aktivt forbrukeratferd og kan være mer direkte konverteringsdrivende enn andre devices. Annonsering i langformat-innhold er effektiv for å øke merkevarekjennskap og identitet. Kjente medier gir også en ytterligere merkbar «halo-effekt» som annonsebærer.

Ved bedre tilpasning, samt å kombinere videoformater og en mix av medier, kan annonsører og byråer lede forbrukeren fra kjennskap mot intensjon og kjøp. Avhengig av format, miljø og enhet, kan videokampanjer være en sterk drivkraft for merkevarebygging og påvirkning, skape relevans, kontekst og brukeraktivering.

Gjennom vår lokale tilstedeværelse som ledende innen videoreklame i mer enn et tiår, har vi lært at kontekst er nøkkelen til å nå målgruppen effektivt. Annonsører bør omfavne hele spekteret som videoannonsering har å tilby og strebe etter en total videostrategi for å utnytte det fulle potensialet. Vær kreativ, bli sett og la video være kjernen i din mediestrategi.

Les mer om Smartclip her!


Hilde Marie Gundersen, Commercial Director Nordics i Smartclip Nordics.

[1] https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019

[2] https://iabeurope.eu/all-news/video-advertising-grows-three-times-faster-than-display-in-europe/