Er du ekte, holder det du lover og kundene har positive opplevelser forteller de det til vennene sine. Og vær sikker - dersom de har negative opplevelser forteller de det til alle! Din merkevare er ditt rykte, og derfor den viktigste eiendelen din bedrift har.

Spørsmålene du må stille deg er: Hvordan får du folk til å si bra ting om deg? Hvordan bygger du merkevaren din? Hvordan holder du den konsekvent?

Her får du 3 steg slik at du kommer i gang på rett vei med din merkevareprosess.

Definer merkevarens formål

Hva er hensikten med merkevaren din? Vi snakker da ikke om penger, men snarere rollen og målet merkevaren har i seg selv. For å lykkes med merkevareprosessen er det avgjørende at du definerer kjerneformålet for din merkevare.

Finn ut hvem du er, og hva du står for. Hvilke assosiasjoner ønsker du at folk skal ha i kontakt med din merkevare? Her er det viktig at du gjør ordentlig research for å etablere en sterk og tydelig visjon, verdier og målsetting. En god måte for å lære mye er intervjuer med både ansatte og kunder. Hvordan vil dine ansatte beskrive merkevaren din? Hva var hovedgrunnen til at kundene valgte din merkevare? Hvilke problemer løste du?

Å gjøre slike intervjuer tillater deg å ta en titt under panseret for å finne ut hva som fungerer i dag og hva som må endres. Resultatene blir grunnlaget for:

  • Hvem du er
  • Hvorfor du eksisterer
  • Dine unike salgsargumenter
  • Målgruppen din


Definer merkevareidentiteten din

Din merkevareidentitet består av de synlige merkevareelementene folk møter når de er i kontakt med din merkevare. Dette er elementer som skiller din merkevare fra konkurrentene og gir din merkevare et ansikt utad. Typiske elementer er:

  • Logo
  • Farger
  • Fonter
  • Design
  • Bilder og ikoner
  • Og mye mer


Se på Nike. Bare ved å nevne navnet deres, ser du sikkert for deg logoen deres med en gang. Logoen er kanskje det største elementet i deres identitet. Den blir gjenkjent av milliarder hver dag, uansett kontekst eller om den presenteres sammen med merkenavnet.

Så hvordan har Nike klart å oppnå slik suksess? Vi mener helt klart at dette er fordi de har vært bemerkelsesverdig konsekvent med merkevaren gjennom tidene. Å være konsekvent er avgjørende for merkevaren din. Ikke minst minner det stadig din målgruppe på hvem du er, og hva du gjør. Holder du deg konsekvent i merkevarens presentasjon på alle punkter, fjerner du enhver grobunn for tvil, misforståelse og feil inntrykk. Dette tar oss til det tredje og siste steget i hva vi mener er viktig for å lykkes med merkevareprosessen.

Håndter merkevaren korrekt

Når du har definert og utarbeidet din merkevareidentitet, vil merkevaren din bestå av hundrevis av elementer. Det er uhyre viktig for merkevarens langsiktige suksess å ha klare og lett tilgjengelige regler for hvordan disse brukes sammen med merkevaren i ulike kanaler. Om du ikke har disse reglene på plass, og håndhever de konsekvent, vil det før eller siden føre til merkevareforvirring. Det kan ved første øyekast virke som at dette ikke er en veldig stor eller komplisert oppgave, men du vil raskt erfare at det er mye enklere sagt enn gjort. Heldigvis er det langt fra umulig å få det til om du har rett verktøy på plass.

Profilhåndbok: Vi anbefaler at du først lager en profilhåndbok slik at du sikrer at alle dine kollegaer vet hvordan de skal bruke merkevaren og tilhørende elementer til enhver tid. Men, en profilhåndbok alene er ikke nok. Du må også sørge for at den er tilgjengelig og anvendelig for alle til enhver tid.

Gi merkevaren et hjem: Når alle ansatte enkelt har tilgang til profilhåndboken og tilhørende elementer, helst på samme sted, risikerer du ikke at de ansatte lager eget materiell i mangel av noe bedre. En brand management-løsning vil gi merkevaren et sted å bo, og sørger for at alt er tilgjengelig fra et sted, oppdatert og lett å ta i bruk.