Vi slår et slag for å se nøyere på teknologien. Ikke for å forsvare eller kutte investeringene, men for å få kontroll og oversikt som gjør at man kan bruke teknologi mer effektivt. Da vet du hva du kan kutte, hva som er sentralt for omsetningen og hvordan du kan bygge den smartere.

Må du gjøre tøffe prioriteringer i 2023? Les hvordan vi kan optimalisere dine investeringer her. 

Teknologi er sentralt for markedsavdelingene

Teknologi er en viktig styrende faktor for hvordan markedsavdelinger jobber. Mange har gode planer for hvordan de skal utnytte teknologien for å realisere målet om en mer sømløs og datadrevet kundereise på tvers av kanaler. Hvordan skal vi jobbe mot dette målet når vi igjen møter strengere krav til forutsigbare kortsiktige resultater? 

  • Finnes det noen uutnyttede kommersielle muligheter i teknologien vi har?
  • Er det noen kostnadsdrivere vi kan kutte?
  • Klarer vi kunststykket å bytte ut teknologi for å spare penger og å samtidig jobbe mer effektivt med kundereisen?


Viktigheten av teknologi for en markedsavdeling

Teknologi er hverdagen til markedsførerne. En stor del av arbeidet i markedsavdelinger sentrerer rundt teknologi. Mesteparten av arbeidstiden - om det er i briefing, utforming, innholdshåndtering, gjennomføring av kommunikasjon eller analyse av den - er basert på tekniske verktøy. I undersøkelser ser vi en klar trend med at markedsavdelingene selv bestemmer mye mer over hvilken markedsføringsteknologi selskapet investerer i. Dessuten har teknologi blitt en stadig større del av markedsbudsjettene, det varierer mellom 25% og 30% fra undersøkelse til undersøkelse. 

Teknologi skaper siloer - eller bryter dem ned

Team orienterer seg rundt teknologien de bruker, og teknologien bygger siloer eller river dem ned. Siden så mye av arbeidet sentrerer rundt teknologi, bygger teamet spisskompetanse på og orienterer seg om denne. Som igjen gir mindre fokus på den helhetlige kundeopplevelsen. 
Lite gjennomtenkt påbygging av arkitekturen vil som oftest forsterke siloene. Etterhvert som teknologien har blitt mer og mer komplisert, blir denne tendensen sterkere og det er få store selskaper som ikke sliter med teknologibaserte siloer. Teknologi må tilpasses arbeidsprosessene og effektivisere dem, ikke omvendt. Gjort riktig fasiliterer teknologi samarbeid og en helhetlig kundeopplevelse.

Teknologien driver lønnsomhet, men krever investering

Teknologien er en sentral byggesten for fremtidens kundereise. Skal vi klare å være datadrevne og ha en smart kundereise på tvers av kanalene, er det teknologien som muliggjør dette, og vi som jobber med det som får det til.
De som får det til ser solide effekter. På den andre siden, hvis man mangler helhetsperspektiv på teknologien man bruker i markedsføringen, ser vi i beste fall små forbedringer og i verste fall dyre prosjekter som ikke påvirker kundeopplevelsen i det hele tatt. Teknologi krever investering i tid og kroner og slike investeringer er vanskeligere å forsvare i usikre tider. Da er det viktig å ha kontroll på teknologien man bruker, ha en plan med den og å kunne forsvare de investeringene man gjør.

Må du gjøre tøffe prioriteringer i 2023? 

Vi optimaliserer dine investeringer – les mer her!

Vil du vite mer?

Da kan du ta kontakt med Kjetil Løvlie, som er Strategisk rådgiver markedsføringsteknologi og personalisering i NoA Ignite.
+47 92692044
kjetil.lovlie@noaignite.com