Skrevet av Petter Gulli.

For en tid tilbake kom jeg over en artikkel på hjemmesidene til et stort konsulentselskap der det sto at de hadde vært med å utvikle en bærekraftskole for Oslo kommune. Min umiddelbare begeistring kjølnet raskt da jeg forsto at dette ikke handlet om en skole der barn og unge skulle lære om bærekraft og samfunnsansvar, men derimot en ungdomsskole som var bygget etter de siste kravene til klima og miljø. Fint nok i seg selv, men overskriften viser etter min mening nok en gang hvordan et bærekraftsordet brukes for å få økt oppmerksomhet.

Så trenger vi en egen bærekraftskole for markedsførere? Kanskje det. Vi trenger i hvert fall å holde i gang diskusjonene om hvordan vi kommuniserer og markedsfører bærekraft og samfunnsansvar. Fordi dette landskapet forandrer seg hele tiden.

Skrur vi tiden fire år tilbake holdt jeg foredrag med tittelen «Hvorfor gjemmer bærekraften seg?». Den gang mente jeg at norsk næringsliv spilte en viktig rolle i å drive det grønne skiftet framover, og at de ved å kommunisere arbeidet sitt både ville kunne påvirke det norske folks holdning til klimakrisen, og få dem til å endre sine handle- og forbruksvaner. Dette mener jeg naturligvis fortsatt, likevel stiller jeg stadig oftere spørsmålet: “Vil markedsførerne ta livet av bærekraften?”

Poenget mitt er ikke bare at vi må se opp for grønnvasking og utvanning av bærekraftsbegrepet, men også at vi i Norge fortsatt står i startgropa når det gjelder markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon av bærekraft og samfunnsansvar. Og nettopp derfor er det så viktig at vi fortsetter å følge med, fortsetter å oppdatere oss, og ikke minst forsetter å diskutere.

Jeg har de siste årene deltatt i flere debatter om temaet både her på Kampanje og på andre plattformer. Og selv om jeg kan være tidvis dundrende uenig med mine meddebattanter, er deres stemmer minst like viktige som min. Fordi vi trenger flere stemmer, flere meninger og ikke minst, flere gode eksempler på hva som fungerer og hva som blir feil.

Min egen læringskurve har vært bratt, og stadig oppdager jeg nye ting og nyanser. Det jeg kanskje er alle mest opptatt av for tiden, er hvordan merkevarer må finne en tydelig, troverdig og ikke minst relevant rolle for seg selv innenfor bærekraft og samfunnsanvar. Dette er ikke noe man bare kan “klippe og lime” inn i merkevarestrategien. De som virkelig får det til, har det som en del av kjernen. Får man til det, faller også kommunikasjon og markedsføring naturlig på plass. Lykke til.

Vil du lære mer om dette temaet? Da bør du melde deg på "Digital masterclass: Markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon i bærekraftens tid" med Petter Gulli i mai og juni.