Investeringene i sosiale medier øker år for år, og det ser ikke ut som om dette vil stagnere med det første. Per i dag investeres det rundt 4 milliarder kroner årlig i Facebook og Instagram. Det betyr at disse kanalene er blitt svært viktige i mediemiksen for de aller fleste merkevarer. Derfor er det essensielt å ha best mulig kunnskap om hvordan man bør benytte de ulike plattformene, for å få mest mulig effekt av ressursene man investerer.

Plattformene er i stadig endring, og det krever sitt å følge med på og å ha oversikt over de ulike kanalene og hvordan optimalisere bruken til enhver tid. Med dette bakteppet arrangerer Kampanje i samarbeid med Talerlisten en kursrekke 8.-10. juni, der vi har fått noen av bransjens mest erfarne til å komme med sine beste tips på hvordan man lykkes i sosiale medier. Her vil vi fokusere på kanalene TikTok, Snapchat, Facebook og Instagram.

Les mer om digitalkurset her!

Det er lagt opp til en drøy times kurs hver dag og 30 min live Q&A med kursholderne, slik at deltakerne får anledning til å stille spørsmål.

En av kursholderne vi møter er Frida Marie Grande, som til daglig er Social Media Manager i Amnesty International Norge. Frida har jobbet med Instagram i en årrekke og har bygget opp @amnesty_norge fra 15 000 til nesten 80 000 følgere. Grande har jobbet både på byråsiden og i organisasjonslivet, og har over lengre tid utforsket hva som fungerer best på Instagram.

På kurset skal Frida snakke om hvordan du skaper engasjement på Instagram, og hun vil også gå gjennom hvordan du bør bruke kanalen, hvorfor du alltid må sette publikum først, og hva du trenger for å lykkes. I tillegg vil Frida trekke frem noen gode eksempler på hva som engasjerer og ikke engasjerer på Instagram.


Den kanskje mest kjente sosiale medier-plattformen, i hvert fall den som har vært lengst i bruk, er Facebook. Derfor har vi invitert Takin Kroop som er Marketing Specialist i Polestar til å snakke om hva du trenger for å lykkes med markedsføring på Facebook i 2021. Takin har jobbet med markedsføring i sosiale medier i ni år og har massiv erfaring fra ulike selskaper og som rådgiver. Han har høy ekspertise rundt Facebook som markedsføringskanal, og har holdt hundrevis av foredrag nasjonalt og internasjonalt.

Tidligere har vi kjørt flere heldagskurs med Takin om Faceboo,k og hatt over 150 svært fornøyde deltakere på kurs med ham tidligere. Her har han fått en gjennomsnittsscore på 5,4/6 og gode skussmål fra deltakerne som «Takin er en imøtekommende foredragsholder, virket oppriktig interessert og kom med veldig gode eksempler til teorien».

Det har skjedd mange endringer i Facebook-plattformen i den senere tid. Takin vil derfor ta oss grundig gjennom Facebook som markedskanal i 2021 og hva som er siste nytt som man bare må kjenne til. I tillegg vil han se på hva du bør ha for å skape suksess på Facebook og hvordan en Facebook-strategi bør være som en del av en større markedsmiks. Takin vil også gi oss noen gode tips og triks til organisk innhold og flere gode eksempler på best practice.


Har du lyst til å lære av de beste og bli enda bedre på sosiale medier?

Les mer og meld deg på digitalkurset her!