I Opinion sin store undersøkelse «Forbruker og bærekraft» svarer åtte av ti nordmenn at de ønsker å leve mer bærekraftig. Samtidig svarer de også at den største barrieren mot å få til dette, er at de ikke vet hva som faktisk er bærekraftig. Bakgrunnen for dette er blant annet at mange bedrifter bruker ordet bærekraft ukritisk, og til grønnvasking av egne produkter og tjenester. Dette skaper store utfordringer for den bevisste forbruker som ønsker å leve så bærekraftig som mulig.

Vi har tatt en prat med Petter Gulli og har stilt ham spørsmålet om hvordan vi må snakke mindre om bærekraft.

- Problemet med bærekraftkommunikasjon er at den fort blir upresis, uforståelig eller ulovlig. Skal du få mest mulig effekt ut av kommunikasjonen, og samtidig unngå å bli mistenkt for grønnvasking, anbefaler jeg å bruke begrepet «bærekraft» minst mulig. Vær heller konkret, åpen, og ærlig i forhold har tenkt til å bidra med, og hvordan du faktisk har tenkt til å gjennomføre det. Det lønner seg både for bedriften og samfunnet, sier Gulli.

- I dag gjøres alt for ofte det motsatte. Når stadig flere virksomheter, enten av ren kynisme eller uvitenhet, misbruker begreper som bærekraft, miljø og samfunnsansvar, så bryter de ned den tilliten som er helt essensiell for at vi skal klare å oppnå de 17 bærekraftmålene. Det har vi ikke råd til, avslutter Petter Gulli.


Ønsker du å lære mer om bærekraftskommunikasjon? Da anbefaler vi at du deltar på den digitale masterclassen "Markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon i bærekraftens tid" med Petter Gulli som går i perioden 27. mai til 10. juni.

Denne gangen har vi invitert flere spennende gjester i studio der viktige spørsmål knyttet til bærekraft blir diskutert med Petter Gulli. Vi møter Karl Henrik Felde i Kari Traa, Anette M. Koefoed i Berg-Hansen, Mia Harboe i Opinion og Line Berg Dørum fra Orkla i frisk diskusjon med Gulli.

I tillegg får du mulighet til å diskutere direkte med kursholderen Petter Gulli på de tre Q&A-sesjonene som arrangeres i løpet av treukersperioden, hvis du har noen flere spørsmål du gjerne ønsker svar på.

Les mer om den digitale masterclassen "Markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon i bærekraftens tid"!