- Det ligger et enormt uforløst potensial i influencer marketing for mange annonsører. Jeg opplever at en av de større årsakene til at dette enda ikke er hentet ut er en grunnleggende misoppfatning der influencer marketing sees på som et kanalvalg, sier Mats Lyngstad.

7. mai kommer gründeren og den tidligere Facebook-ansatte, Mats Lyngstad, til «Influencer Marketing-dagen» for å snakke mer om hvordan du bedre kan hente ut verdier av denne formen for markedsføring som på kort tid er blitt en av de raskest voksende markedsføringskanalene i verden.

- En influensers distribusjon er kun én av flere variabler med verdi. Distribusjonskanalene deres er de samme som influenserne settes opp mot. Ser man på distribusjonen alene på denne måten, vil man ofte ikke ha en grunn til å jobbe med influensere. Sammenlignbare KPI'er som CPM-priser vil sjeldent vi gå i influensers favør, og tidsinvesteringen som influencer marketing krever, er større enn å sette opp et annonsesett på Facebook, sier Mats Lyngstad i Inzpire me.

Han mener at i planleggingen av kampanjer og marketing-strategier, settes influencer marketing opp mot Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat og andre kanaler.

- Men influencer marketing er ikke en kanal, sier Lyngstad.

Hvilken tilnærming skal man ha?
Influencer marketing er ifølge Lyngstad snarere en taktikk i den digitale marketing-strategien og etter man verdien av distribusjonen til en influensers til side er det i all hovedsak to ting en influenser kan bidra med inn i strategien din: Troverdighet og innholdsproduksjon.

- Influensere er mennesker, og ulike personer som opparbeider seg ulike nivåer av kredibilitet. Dette påvirkes av mange faktorer, som hvor dyktig man er innenfor tematikken man fokuserer på, hvor mye de har «gitt av seg selv» til sitt publikum, om de gjennomfører gjennomtenkte kommersielle samarbeid eller om de tydelig har gått på akkord med seg selv og inngått samarbeid som de ikke er så stolte av, sier han.

En influensers troverdighet kan være av verdi for deg som annonsør uavhengig av influensers egen distribusjonskraft. Distribusjonen i relevante målgrupper kan man som annonsør samarbeide med influenser om.

Mats Lyngstad, som tidligere jobbet i Facebook, fortsetter:

- I min tid i Facebook i 2012 og 2013 opplevde jeg at en av de største utfordringene annonsørene jeg jobbet med hadde, var å produsere nok godt innhold. Budsjetter ble fort flyttet til Facebook på denne tiden, og det var jo ikke rart når Facebook seilet frem som den desidert billigste distribusjonskanalen for små og store annonsører. Ressursene som ble lagt ned i innholdsproduksjon som skulle fylle annonsene derimot, sto ofte ikke i stil med annonsebudsjettene, og det ble kastet bort ganske mye penger på dårlig innhold. De fleste har blitt bedre, men mange som jobber med sosiale og digitale medier i dag gjenkjenner seg i at å ha nok, godt innhold for å maksimere effekten av distribusjon digitale kanaler fortsatt er en utfordring. Innhold i sosiale medier er ferskvare, sier Lyngstad.

Han mener at det «å jobbe med influensers er en kostnadseffektiv måte å produsere godt innhold til egne kanaler.»

- All tiden og alle pengene du bruker på å produsere innhold selv, kan bli gjort bedre og billigere i samarbeid med influensers, sier Lyngstad.

Lyngstad trekker frem tre ting når du skal regne hjem verdien av tiden og budsjettene som du setter av til å jobbe med influensere:

1) Verdien av distribusjonen.
2) Verdien av troverdighet
3) Verdien av innholdsproduksjonen til gjenbruk i egne kanaler.

- Gjort riktig, så skal influencer marketing gjøre hele din digitale marketing-strategi bedre, sier Lyngstad.

Hvis du ønsker å lære mer om dette og hvordan dette gjøres riktig så meld deg på «Influencer Marketing-dagen» 7. mai på Hotel Continental.

Les mer om Influencer Marketing-dagen her