Krevende strømbransje

Å gründe et nytt selskap er alt annet enn lett. Det er svært utfordrende å bygge et foretak fra bunnen av, og statistikk fra SSB viser at mindre enn hvert tredje nystartede selskap fortsatt er aktive etter fem år. De aller fleste gründere må starte både to og tre selskaper før de endelig lykkes, og det er slettes ikke alle som kommer så langt.

Et nystartet selskap i kraftbransjen møter dessuten andre krevende utfordringer. Typiske lavprisaktører i strømbransjen lokker kundene inn på veldig billige avtaler, og endrer betingelsene etter kort tid. Takket være opplysningsprogrammer som FBI på NRK, er dette godt kjent for norske forbrukere. Det er derfor ikke overraskende at kundene er skeptiske til nystartede strømselskaper - hvordan kan de være sikre på at de ikke blir lurt?

Kritiske suksessfaktorer ble løsningen

For GNP Energy ble løsningen å komme problemet i forkjøpet, og arbeide med kundetilfredshet fra dag én. For mange nystartede selskaper ligger hovedfokuset naturlig nok på å bygge opp kapital og merkevare, spesielt i den kritiske oppstartsfasen. Da blir andre faktorer som kundetilfredshet og lojalitetsprogram nedprioritert.

GNP Energy ønsket å være et annerledes strømselskap, og arbeidet målrettet for å vinne kundenes tillit og lojalitet helt fra begynnelsen av.

Den andre faktoren som var kritisk for selskapets overlevelse, var å samle et godt team. Teamet ble nøye satt sammen av gode kollegaer som ønsket å bidra til selskapets mål og vekst. Dette førte til dedikerte og ressurssterke ansatte som engasjerte seg dypt i bedriftens suksess og vekst.

Eventyrlig vekst gjennom flere år

10 år senere taler selskapets historie for seg selv. Etter flere års drift og stor vekst i Norge, har GNP Energy utvidet til alle de nordiske landene: Norge, Sverige, Danmark og Finland. I 2018 omsatte selskapet for svimlende NOK 338 millioner, hvilket tilsvarte en vekst på utrolige 275%.

I dag er det omtrent 10 000 bedriftskunder fordelt over de nordiske landene som får strøm fra GNP Energy, i tillegg til tusenvis av fornøyde kunder på privatmarkedet.

Utfordrer gigantene i bransjen

GNP Energy har satt seg som mål å utfordre gigantene i kraftbransjen. Selskapet har ingen egen kraftproduksjon og er derfor godt posisjonert til å utfordre prisnivå. Andre aktører i strømbransjen jobber først og fremst med å optimalisere sin egen produksjon av kraft før salget, men for GNP Energy handler det kun om energiomsetning og tilhørende tjenester.

Dermed slipper GNP Energy å havne i lojalitetskonflikt med sine egne kunder, og kan tilby lavest mulig strømpris over lengre perioder gjennom avtaler som er skreddersydd for hver sluttkunde. Dette har gjort det mulig for selskapet å utfordre bransjens etablerte giganter.

Vil beholde startupkulturen i mange år

I år feirer GNP Energy 10 år, og i skrivende stund er selskapet i prosess med å ansette en nordisk salgssjef som skal arbeide på tvers av landene. Til tross for veksten, fokuserer GNP Energy på å bevare startupkulturen så lenge det lar seg gjøre.

Dette har mange fordeler for videre vekst. Det gjør at beslutningslinjene er raske og korte slik at selskapet kan være dynamisk, og gir ansatte mye ansvar og eierskap over driften. I tillegg tilfører det miljøet i bedriften en helt spesiell drivkraft, fordi det er større rom for de ansattes egne ideer.

Om GNP Energy
GNP Energy er en uavhengig strømleverandør med drift i alle de nordiske landene. Velger du GNP Energy som din strømleverandør, er du med på å utfordre gigantene i bransjen. Hver eneste dag arbeider selskapet for å presse prisene ned, heve standarden på kundeservice og gi forutsigbarhet til sine kunder.

Som uavhengig strømleverandør har GNP Energy verken statlige eller kommunale eierinteresser eller eget strømnett. Det betyr at strømkostnadene for sluttkunden er så lave som overhodet mulig.

GNP Energy opererer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og har hovedkontor i vakre Sandefjord.