Markedsmateriell* er en viktig del av markedsføringen, og det er viktig å ha juridiske rammer på plass før du kjøper dette materialet.

I denne artikkelen vil du lære om hva som kan være lurt å tenke på i forkant, og helt nederst finner du også en sjekkliste med de viktigste punktene oppsummert!

Ansvarsforhold med byrået

Først og fremst er det viktig å være enige internt i bedriften eller i samarbeid med reklame-, medie-, eller produksjonsbyråer om hvem som skal signere avtaler med leverandører og aktører. Noen ganger er det enklest at byrået tar seg av alt dette, mens i andre tilfeller som ved direkte kjøp, gjør du det kanskje selv.

Det er viktig å ha en byrå-avtale som spesifiserer rammene for dette ansvarsforholdet og som gir deg mulighet til å overføre rettighetene hvis du for eksempel skulle bytte byrå. Det finnes mange gode malverk for en byrå-avtale som kan være nyttig i dette arbeidet (send gjerne en mail til support@coright.io for mer informasjon om dette).

Ansvarsforhold med aktørene

Aktørene er de kreative produsentene eller modellene og skuespillerne som er avbildet i materialet. I tråd med åndsverksloven og nye GDPR-standarder er det svært viktig å forsikre seg om at man har alle godkjenninger og kontrakter med disse aktørene på plass før man benytter det kjøpte materialet. Dette kan som nevnt byrået ta seg av, men det er da viktig å forsikre seg om at de faktisk gjør dette på en god og oversiktlig måte. For når alt kommer til alt, hvis noe går galt så er det du som merkevareeier som må gjøre opp for misbruk eller avtalebrudd.

Det er lurt å avgrense bruksrettighetene

Når det kommer til å forhandle og kjøpe rettigheter er det viktig å spesifisere hvor lenge, for hvilke mediekanaler, og for hvilket geografisk område materialet skal benyttes. Bred bruk er dyrere enn mindre eller kortere bruk, så det kan være lurt å koordinere med medieplanen** for å skille mellom hva som er planlagt bruk og hva som er sannsynlig at kan endres underveis i kampanjen.

Det lønner seg å forhandle opsjoner

Det anbefales også å forhandle opsjoner for evt. forlenget tidsperiode, flere medier og flere land som kan bli aktuelle i fremtiden. Bransjen opererer med 25-50% avslag på utvidelser som en standard. Dette kan spare deg for mye penger i fremtiden!

Hvordan sette det hele i system?

Flere av rådene presentert i denne artikkelen kan være krevende å innføre og vedlikeholde over tid, spesielt hvis man ikke har et godt og tilrettelagt system allerede etablert. Spesielt krevende kan være å holde oversikt over materiell som har begrensede rettigheter og korte utløpsdatoer, eller det å vite når og hvor man har avtalt opsjoner.

I denne artikkelen fra vår hjemmeside kan du lese mer om de vanligste metodene bransjen benytter i dag, og om hvordan du kan spare penger ved å kjøpe markedsmateriell med begrenset bruksrett.

Sjekklisten for kjøp av markedsmateriell

Du har nå lært det er viktig å ha alle juridiske rammer på plass når du kjøper markedsmateriell, i tillegg til å være enige om hvem som skal signere avtaler med leverandører, og at avtalene faktisk signeres eller godkjennes. Det er også viktig å forhandle rettigheter på en effektiv måte, og å koordinere med medieplanen for å skille mellom hva som er planlagt bruk og hva som kan endres underveis i kampanjen.

Nedenfor finner du en enkel liste du kan følge:

  • Finn først ut om det er du eller ditt byrå som skal inngå avtalen. Hvis det er ditt byrå som skal gjøre avtalen er det viktig at dere har en byrå-avtale som regulerer deres forhold og eierskap til markedsmateriell som kjøpes.

  • Spesifiser rettigheter for tidsperiode, mediekanaler og geografisk område.

  • Koordiner med medieplanen for å skille mellom planlagt bruk og mulige endringer. Husk at det er mye dyrere å kjøpe fulle rettigheter.

  • Forhandle opsjoner for evt. utvidelser med fast pris. Her er opererer bransjen med 25-50% avslag på opsjoner.


Lykke til med kjøp av markedsmateriell! Hvis du fortsatt har spørsmål eller lurer på andre ting knyttet til kjøp av markedsmateriell er det bare å ta kontakt via support@coright.io

Coright tilbyr en skyløsning for å opprettelse, oversikt og varsling på utgående avtaler og rettigheter knyttet til markedsmaterialet ditt. Besøk oss på https://www.coright.io/ for mer informasjon eller for å avtale en demo av løsningen!

*Med markedsmateriell mener vi de visuelle og skriftlige elementene som brukes i markedsføringen av en vare eller tjeneste. Det kan inkludere reklameplakater, brosjyrer, kataloger, annonser, bannere, merkevaremanualer, presentasjoner, videoer, musikk, bilder, logoer og mer. Markedsmateriell er designet for å fremme merkevaren, øke kjennskap til produktet eller tjenesten, øke salget eller generere leads. Det kan distribueres gjennom ulike kanaler som sosiale medier, trykte medier, TV eller radio, e-post eller direkte mail.

**En medieplan beskriver strategien og taktikken for å kjøpe og plassere annonser på ulike mediekanaler. Den inneholder vanligvis detaljer som målgruppe, annonseringsmål, budsjett, mediekanaler som skal brukes og tidspunkt for kampanjer. Den fungerer også som en plan for den totale markedsføringsstrategien og skal sikre at budskapet når riktig målgruppe på riktig tid og sted.