Da BrandMaster skulle skifte ut websidene og implementere ny profil, visste de at det ville være helt nødvendig å ha et godt online-verktøy for å organisere og koordinere arbeidet. Endringsprosjektet innebar aktiviteter og team i seks land, og sluttresultatet ville inneholde mange elementer som ville måtte implementeres i mange markeder samtidig.

– BrandMaster har holdt på i over 20 år, og produktene våre brukes nå av mer enn en halv million mennesker i over 120 land. På veien hit hadde vi vokst fra selskapets tidligere visuelle uttrykk, forteller Head of Marketing Siril Jacobsen.

– Vi kjørte derfor et rebranding-prosjekt over flere måneder. Her gikk vi dypt i materien på hvem vi er som selskap, så grundig på hvilke verdier vi står for, og vurderte nøye hvordan vi vil fremstå. Vi er nå et globalt selskap med en sterk, global standing. Samtidig har vi utspring og opphav i Skandinavia, og det ønsket vi at den visuelle profilen vår skulle avspeile tydelig, sier hun videre.

Det gjør den. BrandMaster fikk utviklet en helt ny visuell profil (inspirert delvis av treleker fra IKEA), blant annet i form av modeller og animasjoner i tre dimensjoner, komplettert med bilder, retningslinjer, logo – kort sagt alt som følger med en profesjonell rebranding.

Effektiv selvhjelp

Under arbeidet med alle disse elementene og gjennom hele prosessen, fant de god hjelp i en ressurs de visste de kunne stole på: sin egen produktportefølje.

– Vi bistår jo kundene med slike prosesser hele tiden, og vi har sett hvilke utfordringer det er å innføre dette i en bedrift. I kjølvannet av en rebranding-prosess dukker det opp store mengder nytt materiale. Dersom man skal forsvare investeringen og hente ut verdien fra alt dette materialet, må det nye brandet forvaltes riktig, understreker Siril.

Hvor finner man den nyeste logoen, og hvilke regler gjelder for bruken av den? Hvor er oppdaterte presentasjoner plassert? Hvor ligger oppdatert salgsmateriale, pitch-deck, maler til word og powerpoint, og hvilke bilder er egentlig tillatt brukt under den nye profilen? Hvilke retningslinjer gjelder egentlig for merkevaren, og hvordan skal den brukes?

– De ansatte må vite svarene på alle slike spørsmål, og de må vite dem fra dag én. Først da kan alt bli korrekt i all kommunikasjon. Det er mye som må på plass her for at dette skal kunne skje helt knirkefritt, men én sentral forutsetning er at man har et godt system som holder oversikt over alle disse elementene og kan fungere som ett, felles lagringssted og administrasjonsverktøy.

Lærdom fra å ta egen medisin

Siril forteller at selv om BrandMaster har hjulpet flere hundre kunder med verktøy til blant annet slike prosesser, var det likevel elementer som fremstod i et nytt lys nå som det var de selv som benyttet verktøyet.

– Vi ble først av alt slått gang på gang over hvor forenklende det faktisk var å ha alt på ett sted. Vi slapp å maile ting frem og tilbake etter hvert som vi flikket på utkast og versjoner, og det alene sparte oss nok for mye usikkerhet og famling i prosessen, sier hun.

Samtidig ga denne arbeidsmåten et godt inntrykk av hvordan ting ville fungere etter lansering. De oppnevnte interne ambassadører i ulike deler av virksomheten, og jobbet mye med å få de ansatte engasjert i prosessen med rebrandingen. Det styrket det interne eierskapet, og forenklet arbeidet med å lære de ansatte opp i hvor og hvordan alt skulle være tilgjengelig etter lansering.

– Vi fikk ikke bare en ny profil som viser vei inn i den neste etappen i selskapets videre ekspansjon internasjonalt – for alle oss i BrandMaster ble hele denne prosessen en bekreftelse på at vi lager et godt og viktig verktøy for bedrifter som mener alvor med sin merkevare, slår Siril fast.

Dette lærte BrandMaster av å bruke sin egen medisin:

  • Utnevn ambassadører for rebrandingen internt, og involvér flere interne i prosjektet for å skape eierskap. Siden selskapets brand er et speilbilde av alle som jobber der, er input fra de ansatte en nødvendig forutsetning for at det man lager blir autentisk
  • Slipp alt innhold samtidig, fra ett sentralt sted. Ansatte er ofte ivrige etter å ta i bruk nytt materiale, så derfor lønner det seg å sette en dato og sørge for en «ren» lansering
  • Pass på at alle har tilgang til absolutt alt de trenger for å bruke det nye innholdet fra dag én
  • Forbered dere på etter-effektene rebrandingen kan ha: En rebranding er mer enn bare en makeover – den vil gi både ansatte og eksterne et nytt syn på selskapet. Benytt derfor muligheten til å friske opp tone-of-voice, vision og mission statement, og oppdater budskapet i alle kanaler samtidig.