Norske redaktørstyrte medier har opplevd en kraftig økning i lesing og bruk det siste året. Dette gjelder spesielt digitale nyhetsmedier, og ikke minst lokale medier.

Amedia, med vår samkjøring av lokalaviser, når hver eneste dag 2,2 millioner nordmenn. Ifølge en rapport fra Reuters og Universitetet i Oslo foretrekker to av tre nordmenn lokalavisene som kilde til lokale nyheter. Tillit og bruk henger sammen, men slikt kommer ikke av seg selv.

Norske medier har generelt høy tillit. Vi kan derfor garantere at merkevaren din står i en troverdig og relevant kontekst, at merkevaren din er trygg og at vi spiller med åpne kort. Med tillit og trygghet inngås ingen kompromisser. Det er basisen vår. Slikt tøyser vi ikke med.

Men tillit, trygt annonsemiljø og fellesskap er ikke nok. Innsikt, verdi og effekt er kritisk viktig for merkevaren din.

Når rundt tolv prosent av Norges befolkning bor i Oslo, betyr det at nesten ni av ti nordmenn bor utenfor Oslo. Da er det viktig å ikke se på Oslo som nødvendigvis representativ for resten av landet. 

Livet leves lokalt. Du handler lokalt, du kjøper dagligvarer lokalt, dine barn har lokal barnehageplass eller går på en lokal skole. Du forbruker lokalt helsevesen, kulturtilbud og uteliv. Vi vet også at de fleste boligkjøp er lokale og at det er stor sannsynlighet for at ditt neste bilkjøp er lokalt. 

For oss i Amedia er det viktig å tilpasse oss annonsørenes og byråenes behov, interesser, mål og ambisjoner. Vi organiserer oss derfor slik at vi kan gi våre samarbeidspartnere innsikt, verdi og effekt i hele Norge. Vi jobber nasjonalt og følger opp regionalt og lokalt. Vi har selgere og innholdsprodusenter som jobber nasjonalt mot markedsavdelinger og byråer. Og vi har selgere og innholdsprodusenter over hele Norge for å sikre at butikksjefer og kjøpmenn blir hørt, at regionale forskjeller blir hensyntatt og at vi sikrer at lokal innsikt og kompetanse blir foredlet til gull.

Slikt utgjør en forskjell. Og dette påvirker hvordan man lokalt forholder seg til og prefererer merkevarer, butikker og kjeder. Når valg av motortype ved neste bilkjøp avgjøres hvor du bor, er dette strategisk viktig for markedsføringen. Når noen bruker mer penger ved kjøp av møbler, og at dette påvirkes ut ifra hvilket fylke du bor i, har dette stor betydning for effekten av medieinvesteringen. Samtidig er det store geografiske forskjeller på hvilke merkevarer, butikker og kjeder man foretrekker – selv om merkevarekjennskapen er høy nasjonalt.  

For å gi verdi og effekt til våre annonsører og samarbeidspartnere leverer vi skarpe data og målgrupper.

Amedia var tidlig ute med å sikre gode data om leserne og abonnentene våre. Flere år med fokus på datakvalitet har gitt Amedia god innsikt i hvem leserne er, og hva de er opptatt av. I dag er ca. 80 % av trafikken på lokalavisene innloggede lesere.

Dette gir oss tilgang til mye innsikt, som brukes både redaksjonelt og kommersielt. Ikke minst gjør det oss i stand til å levere verdi til annonsørene i form treffsikkerhet og dokumentasjon av effekt. Dette er aID – vår innloggingstjeneste. Denne baserer seg på telefonnummer. Dette sikrer kvalitet i dataen og dette gjør at våre aID-brukere er unike og vi kan bruke denne dataen til å bygge målgrupper. Totalt har vi nå over 1,6 millioner registrerte aID-brukere i Norge. Dette er ekte personer. Det er ikke paneldata eller basert på estimater eller hva en bruker leser av saker.

Via aID kan vi kjøre annonsekampanjer mot alder og kjønn basert på fakta. Ikke gjennom landsomfattende panel eller estimater. Men basert på fakta. Det samme gjelder hvem som bor i hus, har hytte, høy kjøpekraft eller er barnefamilier. Og vi bruker denne dataen også i sammen med hva aID-brukerne leser av redaksjonelle saker for å kunne kjøre kampanjer mot interessemålgrupper.

Vi har nå over sommeren også lansert geografisk målretting av annonser basert på aID. Det gjør at vi kan kjøre annonser basert på hvor folk bor. Det gjør vi også helt nede på postnummer. IP-styring av annonser, som er vanlig blant medier og programmatiske kjøp, kan i beste fall tilby treffsikkerhet med stor usikkerhet og unøyaktighet.

Nå tilbyr vi det norske markedet en mulighet for å geografisk sone annonser basert på hvor annonsører har butikker, forhandlere og kontorer koblet mot hvor annonsørens potensielle kunder bor.

Og på samme måte som vi bruker aID-dataen til målretting, målgrupper og bygge skarpe data, så bruker vi også aID for å dokumentere effekt. Du har kanskje skjønt det: Dette er basert på ekte mennesker, ikke på paneldata eller estimater. Hos oss er det ekte mennesker som representerer seg selv som gjelder. Og ikke et lite utvalg som skal si noe om mange. Vi vil ha feilmarginene så lave som overhodet mulig!

Dette gjør at medieinvesteringen blir mer kostnadseffektiv og ikke minst mer treffsikker.

Kun Facebook kan måle seg med vår data og vår dokumentasjon. Men vår data er basert på ekte verifiserte personer. Og i motsetning til multinasjonale plattformer har Amedia selgere og innholdsprodusenter til stede hver eneste dag, spredd over hele Norge, for å sikre at dine behov, interesser, mål og ambisjoner blir ivaretatt, at butikksjefer og kjøpmenn blir hørt, at regionale forskjeller blir hensyntatt, samt at lokal innsikt og kompetanse blir foredlet.

Innsikt, verdi og effekt er viktig – for hele Norge.

Av strategisk salgsdirektør i Amedia Christian Thu