Da Google kunngjorde for kort tid siden at de ville holde liv i cookien i Chrome frem til midten av 2023, var det mange markedsførere som trakk et lettelsens sukk. Det kan fort bli et dyrekjøpt sukk. Bruk heller tiden fremover på å få på plass en enkel, agnostisk førsteparts-ID-løsning hvor personvern og samtykke er i førersetet.

Stadig mer av markedsføringen kan være bortkastet

Dagens realitet, som merkevarebyggere og markedsførere må forholde seg til, er at færre og færre blir eksponert for målrettet markedsføring. Det betyr implisitt at en stadig større andel av markedsføringsbudsjettet står i fare for å være bortkastet. Og med tanke på hvor mange som i dag konkurrerer om oppmerksomheten til de samme kundene, er det litt skremmende at en dybdeanalyse av de mest populære annonseplattformene, avslørte at omlag 60 prosent av teknologien fortsatt er avhengig av cookies.

Gapet mellom markedsføreres avhengighet av cookies og den minkende støtten for disse bør tettes så raskt som mulig. Og aller helst av markedsførerne selv og ikke av de store teknologiselskapene, som mest av alt er opptatt av å hegne om sine egne «walled gardens». Derfor er det avgjørende at markedsførere så raskt som mulig tar ID-makten i egne hender, for å sikre merkevarens relevans i tiden fremover.

Ikke vent på Google                                                      

Merkevarebyggere og markedsførere bør snarest mulig innse at det er en dårlig idé å vente på at Google skal «fikse fremtiden» for dem. Løsningen til Google vil sannsynligvis kun fungere i Chrome, og sånn sett ikke være en universell løsning. Ikke vent på at Google skal komme opp med din førsteparts datastrategi. Den må du utvikle selv. Og den bør du utvikle nå. For vi vet fra før at over halvparten av all digital markedsføring lider som følge av at svekket kontroll på rekkevidde og manglende målretting. Men det trenger markedsføringen ikke å gjøre. Det er fullt mulig å lykkes med målrettet og effektiv markedsføring uten cookies.

Krev førsteparts-ID når du kjøper reklame

Aksepten og adoptering av førsteparts-ID-er øker for hver dag i de viktigste europeiske markedene, Norge inkludert. Skal du som merkevarebygger og markedsfører lykkes med å ta ID-makten i dine egne hender, betyr det at planlegging, implementering, integrering og mediekjøp må være inkludert i selve førsteparts-ID-strategien. Spørsmålet bør ikke være om du skal satse på førsteparts-ID eller ikke, men hvilken løsning du skal satse på.

I dag finnes det mer enn 30 forskjellige ID-løsninger tilgjengelig. Hvilken av disse er best? Hvilken av disse dekker dine behov best? Kan løsningen være å utvikle en egen ID-løsning? En løsning som er perfekt tilpasset dine behov i dag, men hva da med nye krav og behov i morgen? Og hva gjør du, uansett hva du lander på, skulle det vise seg at du satset alt på feil hest? Det er spørsmål du bør ha gode svar på i din førsteparts-ID-strategi.

En enkel, ID-agnostisk fremtid med personvern og samtykke i førersetet

Det dagens merkevarebyggere og markedsførere trenger nå, er en enkel, ID-agnostisk løsning som vil fortsette å støtte et åpent internett, hvor personvern og samtykke er i førersetet. En fremtid hvor alle merkevarer og markedsførere har de samme mulighetene, selv etter at cookien er død og begravet.

En fremtidig løsning hvor det er mulig å skape god, tiltalende og målrettet markedsføring, samtidig som det bygges bro på tvers av det fragmenterte ID-landskapet. På denne måten vil vi gå en bedre ID-fremtid i møte. En fremtid hvor dagens markedsførere har tatt ID-makten i egne hender, fremfor å overlate den til andre.