Universum AS er Norges ledende leverandør av TV-listing og leverer metadata for alle tilgjengelige TV- og radiokanaler i Skandinavia.  Selskapet ble etablert i 1988, fusjonerte med NTB Pluss AS i 2003 og er nå 100% eid av NTB. Selskapet omsatte i 2015 for vel 21 mkr., har 14 ansatte og er lokalisert sammen med morselskapet NTB i Havnelageret i Oslo.

Innovasjon og utvikling – posisjonering nasjonalt og internasjonalt

Universum er i en spennende fase med utvikling av produkter, markeder og egen organisasjon. For å realisere ambisjonene må selskapet videreutvikle mål og strategier og profesjonalisere arbeidet med digital utvikling og salg.

Vi ser etter deg som ønsker å lede dette utviklingsarbeidet og samtidig sikre at selskapet fortsetter å levere gode resultater. Du trives med å være aktiv i den daglige driften og tett på det operative, samtidig som du er en tydelig leder. For å lykkes er det viktig med ledererfaring, erfaring fra å jobbe med B2B i et konkurranseutsatt marked samt at du kan vise til gode resultater med utvikling av digitale produkter.

Stillingen rapporterer til styreleder og har direkte lederansvar for ansatte i selskapet.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/Jannike Haneborg, tlf. 971 11 190 eller Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103. Om ønskelig kan styreleder i Universum Pål Bjerketvedt kontaktes på tlf. 932 19 339. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 31. januar 2017.