NEK - illustrasjon

Vi søker nå en drivende og dyktig person til å lede vårt markeds- og kommunikasjonsarbeid. Vedkommende skal sammen med våre partnere bidra til å øke tilgjengeligheten og distribusjonen av våre produkter i markedet.

Vår nye markeds- og kommunikasjonsansvarlig må trives med oppgaver både av strategisk og operativ karakter. Oppgaver og ansvar omfatter:

Strategisk markedsarbeid

 • Markeds- og salgsanalyse – identifisering av nye segmenter
 • Konseptutvikling
 • Varemerkebygging
 • Utvikling og implementering av kanal- og markedsstrategi


Produkt- og forretningsutvikling

 • Utvikle nye produkter og leveransemodeller
 • Digitalisering
 • Prising og oppdatering av salgsystemer


Salg og distribusjon

 • Oppfølging av eksisterende salgskanaler
 • Nettverks- og relasjonsbygging
 • Produksjon og distribusjon av fysiske produkter
 • Oppfølging av avtaler


Utvikling av handlingsplaner og gjennomføring av markedsaktiviteter

 • Gjennomføring og deltakelse på konferanse og messer
 • Utvikling av markedsmateriell
 • Innholdsproduksjon til div. kanaler som web og sosiale medier, nyhetsbrev
 • Innsalg til presse og magasiner, annet PR-arbeid


Vi ser for oss at den nye markeds- og kommunikasjonsansvarlige i NEK har følgende erfaring og kompetanse:

 • Noen års erfaring fra tilsvarende stilling
 • God faglig bredde
 • Internasjonal erfaring er en fordel
 • Gjerne erfaring fra forretningsutvikling og tjenesteutvikling innen digitale informasjonstjenester
 • Gode språkferdigheter både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Prosjekt/prosjektledererfaring er ønskelig
 • Kjennskap til bransjen er en fordel, men ikke et krav


Vi forutsetter også høyrer relevant utdanning, minimum på bachelor-nivå.

Du må være utadvendt, ha god evne til å bygge relasjoner og kunne kommunisere godt med mennesker på forskjellige nivå.

Stillingen gir stor mulighet for dialog med sentrale aktører i bransjen og deltakelse i internasjonale fora. Rett person vil få god mulighet til å påvirke og løfte markeds- og kommunikasjonsarbeidet i NEK.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi v/ Siri Skauge tlf. 900 91 224 eller til Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.

Om arbeidsgiveren
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er en selvstendig og nøytral medlemsorganisasjon som ivaretar standardiseringen innen el- og ekom-området i Norge. Organisasjonen har 12 ansatte, holder til i moderne lokaler på Lilleaker utenfor Oslo, og administrerer ca. 100 standardiserings-komiteer med ca. 600 eksperter. Standardiseringsarbeidet på det elektrotekniske området er i stadig vekst og skjer i stor grad på internasjonalt plan. NEK er et aktivt medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC og den tilsvarende internasjonale organisasjonen IEC. Se www.nek.no