M-Brain er et verdensomspennende informasjons-, teknologi- og rådgivningsselskap med fokus på medieovervåkning, medieanalyse og medierådgivning i Norge. M-Brain har virksomhet i 13 land, deriblant Norge, Sverige, Finland, USA, UK, Tyskland og Frankrike. I Norge har man siden oppstarten i 1996 utviklet egen teknologi for å overvåke nyheter som publiseres på Internett og i trykte medier. I tillegg er vi den eneste medieovervåkeren i Norge med egen redaksjon som overvåker radio- og TV-sendinger manuelt. M-Brain er den medieovervåkeren i det nordiske markedet som dekker desidert flest kilder på web, trykk, radio og TV.

Selskapet har kunder i både privat og offentlig sektor i Norge. Kundelisten inkluderer departementer, direktorater, kommuner, private virksomheter og organisasjoner. Vi hjelper våre kunder med å kunne orientere seg i en stadig mer kompleks medievirkelighet – og søker å gjøre mengder av informasjon til verdifull innsikt for beslutningstakere både i det daglige og med tanke på strategisk planlegging.

Rådgivningssjef / Advisory Manager

Vi søker en engasjert rådgivningssjef / Advisory Manager til vårt medieovervåkningsselskap M-Brain Norge. Stillingen vil ligge i avdelingen for analyse og rådgivning, hvor vi ønsker å ta ut mer av analyser og rådgivning basert på all den medieomtalen vi sitter på og overvåker i dag. Samtidig vil vi både utvikle og bevege oss noe videre fra den tradisjonelle medieanalysen som vi allerede leverer.

Vi ser etter en rådgiver og konsulent med god tallforståelse, kanskje også med analytisk bakgrunn – gjerne fra andre deler av mediebransjen enn medieovervåkningsbransjen, som PR-byråene, mediebyråene eller produksjonsmiljøene. Det er ønskelig at den rette kandidaten beriker oss med nye analyser, nye ideer, ny metodikk, andre perspektiver og bidrar til å fylle en rik portefølje av analyser innen egne, kjøpte og fortjente medier.

Vi skal i større grad kunne tilby strategisk og kommunikasjonsfaglig rådgivning for våre kunder. Den rette kandidaten vil bli fagansvarlig for vårt nye forretningsområde innen rådgivning.

Arbeidsoppgaver

 • Tilby nye og eksisterende kunder kommunikasjonsfaglig rådgivning
 • Kunne utvikle kommunikasjonsstrategi og planer for kunder basert på medie- og omdømmeanalyser
 • Rådgi kunder basert på de analysene vi allerede har etablert og være med på å utvikle nye
 • Bidra til kompetanseheving og nye impulser fra alle deler av mediebransjen
 • Fagansvar for å trekke selskapet i en rådgivende retning


Kvalifikasjoner

 • Relevant kommunikasjonsfaglig utdannelse innen marketing eller kommunikasjonsfag
 • Erfaring med kommunikasjonsrådgivning
 • Gode kunnskaper om nye og tradisjonelle mediekanaler
 • Stor arbeidsiver og gjennomføringsevne


Egenskaper

 • Utadvendt, uredd, ambisiøs og selvgående
 • Tillitsskapende, energisk, engasjert og omgjengelig
 • Tydelig og naturlig muntlig fremtoning
 • Nøyaktig, rask og effektiv
 • God tallforståelse og trives med å basere seg på tall i dialog med kunder


Vi tilbyr

 • Moderne lokaler i lyst og åpent kontorlandskap midt i Oslo sentrum
 • Konkurransedyktige betingelser og store utviklingsmuligheter
 • Fagansvar for et nytt satsningsområde hos oss
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid


Vi oppfordrer kvinner til å søke på stillingen.

For spørsmål ta kontakt med leder for analyse- og rådgivningsavdelingen Oddmund F. J. Vaagsholm på tlf: 41 64 41 90 eller mail: oddmund.vaagsholm@opoint.com

Søknad med CV sendes: oddmund.vaagsholm@opoint.com snarest og innen 28.02.2017