Medietilsynet er statens forvaltnings- og tilsynsorgan på mediesektoren. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. Tilsynet forvalter mediepolitiske virkemidler og er departementets rådgivende organ på mediefeltet. Kulturdepartementet ansetter ny direktør til Medietilsynet.

Direktør Medietilsynet

Dagens medievirkelighet er preget av stor omstilling og raske endringer. Vi søker en endrings- og resultatorientert leder som vil videreutvikle Medietilsynet i takt med utviklingen på mediefeltet. Medietilsynet skal legge til rette for en innovativ, konkurransedyktig og mangfoldig medieindustri, og være et ledende kompetansemiljø på mediefeltet.

Den rette kandidaten har solid ledererfaring, og gjerne erfaring fra omstillingsarbeid. Vi ser etter en leder med et høyt ambisjonsnivå, og som kan legge grunnlaget for et framtidsrettet Medietilsyn. Direktøren bør ha relevant høyere utdanning. Kunnskap om statlig forvaltning og forståelse for politiske og forvaltningsmessige prosesser vil bli tillagt vekt. Erfaring fra og/eller interesse og engasjement for mediefeltet er en forutsetning. Stillingen som direktør forutsetter gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både i og utenfor organisasjonen. Direktøren bør ha høy arbeidskapasitet, god gjennomføringsevne og stor evne til å engasjere og motivere medarbeidere.

Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger ta kontakt med ekspedisjonssjef Nina Økland, tlf. 481 54 765.

BackerSkeie bistår departementet i rekrutteringsprosessen. Interessenter kan fram til søknadsfristen ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Ann-Kristin H. Nyrønning på tlf. 920 85 397 eller Jon Erling Tenvik på tlf. 971 35 750