Design og arkitektur Norge (DOGA) jobber med å fremme fagenes relevans og samfunnsverdi. DOGA er i en spennende utvikling og vi søker nå etter en kommunikasjonsrådgiver som ønsker å bidra i dette arbeidet.

Kommunikasjonsteamet i DOGA arbeider med intern- og ekstern kommunikasjon knyttet til hele DOGAs virksomhet. For å styrke vårt arbeid med presse, søker vi nå en ny medarbeider som skal videreutvikle arbeidet med medie- og samfunnskontakt med særskilt fokus på arkitektur og byutvikling. Som en del av kommunikasjonsteamet, vil du ta del i det daglige kommunikasjonsarbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Løpende mediekontakt, herunder presseuttalelser og
 • utsendelser.
 • Utarbeide saker for intern og ekstern kommunikasjon
 • Bygge opp og videreutvikle DOGAs forhold til media
 • Sørge for økt synlighet av DOGA i mediebildet
 • DOGAs relasjoner til andre relevante samfunnsaktører


Kvalifikasjoner:

 • Journalistisk bakgrunn og/ eller erfaring fra mediehåndtering
 • Relevant høyere utdanning, gjerne utdanning og/ eller erfaring
 • fra design- og /eller arkitekturfeltet
 • Utmerkede ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk


Vi søker deg som:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Lett bygger tillit og relasjoner både internt og eksternt
 • Har god penn og evner å tenke strategisk
 • Har høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne
 • Gjerne har kjennskap til det politiske bilde og
 • virkemiddelapparatet for øvrig
 • Med fordel har et godt nettverk i norsk og /eller internasjonal
 • mediebransje


Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert velferdsordninger
 • En faglig utfordrende og variert arbeidshverdag
 • Sentral arbeidsplass i Hausmanns gate 16 i Oslo


Om arbeidsgiveren
DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Vi fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge.