Vi ser etter deg som brenner for å skape opplevelser, som elsker å arrangere, som trives med å drive et prosjekt fra a til å, som hele tiden søker etter å gjøre ting bedre - og som har gjort alt dette mange ganger før. Du blir en del av et spennende miljø som har fokus på å styrke byliv, øke sentrums attraktivitet, stimulere til besøk og skape gode opplevelser. Den rette personen vil få en sentral posisjon i eksisterende arrangementer; "Elvefestivalen", "World Cup Drammen", "Globusfestivalen" og "Idrett for alle" og vil være med å utvikle nye arrangementer og konferanser.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Utvikle, lede og gjennomføre arrangementer og nye prosjekter
  • Personal- og budsjettansvar i prosjektene
  • Ansvarlig for søknad og rapportering mot offentlige og private støtteordninger
  • Ansvarlig for markedsføring, salg og sponsorarbeid
  • Gjøre arrangementer bærekraftige, både kommersielt og i et samfunnsperspektiv


Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant utdannelse/solid erfaring som prosjektleder for større arrangementer, fortrinnsvis utendørs
  • Dokumenterte resultater fra ledelse av mennesker, prosesser og prosjekter
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Evne til å se store linjer og samtidig holde styr på mange detaljer
  • Solid kommersiell forståelse og tilnærming


Din erfaring og dine kvalifikasjoner er viktig, men din personlighet er enda viktigere. Tilknytning til Drammen er en fordel.

Stillingen er fulltid og rapporter til daglig leder. For mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med daglig leder Tom Søgård på mobil 906 09 992 eller epost: tom@bvd.no. Se også drammen.no, elvefestivalen.no, worldcupdrammen.no og globusfestivalen.no.

Byen Vår Drammen ble etablert i 1992 og eies av Drammen kommune og nærmere 200 bedrifter i felleskap. Selskapet skal bidra til økt aktivitet, mer byliv og flere besøkende i Drammen. Byen Vår Drammen har fire ansatte og en variert forretningsvirksomhet på tvers av arrangementer, bylivsutvikling, sentrumsopplevelser, destinasjonsutvikling og omdømmebygging. Selskapet er organisert som konsern med datterselskapene Arrangement Drammen og Destinasjon Drammen. Budsjettert omsetning i Arrangement Drammen er 12 millioner.
Elvefestivalen