Reklame-, design- og digitalbyrået Blake and friends oppsto i februar 2016. Vi løser en rekke ulike oppdrag for mange ulike oppdragsgivere. Ikke minst virksomheter relatert til eiendom. Selskapet Adwiser tilrettelegger og optimaliserer kampanjer i sosiale medier, og er en integrert del av virksomheten til Blake and friends.

På 15 måneder er vi blitt nesten 15 medarbeidere. Vi har god fart og har behov for prosjektleder(e).

Vi tror en prosjektleder hos oss har erfaring fra byråarbeid og gjerne kunnskap om digitale prosesser. Alternativt har du annen relevant bakgrunn og er interessert i byråsiden. Uansett må du like tempo og helst få raskere hjerterytme av å se gode kreative kommunikasjonsløsninger.

I det daglige sørger prosjektlederen for at de ulike prosessene går på skinner, og er et viktig bindeledd i kommunikasjonen mellom kunde, byrå og samarbeidspartnere. Som fagperson har du ordenssans og en positiv innstilling til utfordringer.

Blake and friends kan tilby en arbeidsplass i utvikling, hyggelig arbeidsmiljø og lunsj beskrevet i Michellin-guiden.

Kontakt Henrik Hagelsteen, daglig leder, eller Heidi Mittun Kjos, kreativ leder, for spørsmål eller ytterligere informasjon.

Blake and friends er en del av mediehuset Estate Media as.