«Lillehammer - læring og opplevelser for livet»

Høgskolen i Lillehammer er en fremgangsrik høgskole med en spennende fagportefølje og et godt miljø. Høgskolen tilbyr en rekke studier innen film- og TV-fag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi-, administrasjons- og ledelsesfag og samfunns- og kulturfag. Høgskolen har 4 satsingsområder innen tjenesteinnovasjon, oppvekst, audiovisuelle medier og idrett og har 3 godkjente doktorgradsprogram i tillegg til et stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Høgskolen ligger i et vakkert parkmiljø ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum og har ca. 4800 studenter og ca. 400 medarbeidere.

Lillehammerregionen er et attraktivt sted å bo med blant annet fantastiske vintersportsmuligheter og et rikt kulturtilbud.

Undervisningsleder - Høgskolelektor/ førstelektor/ dosent
Avdeling for TV-fag (TVF) søker undervisningsleder til fast, 100 % stilling.

Vi utdanner historiefortellere i alle de viktige fagfunksjonene for TV. Studentene lærer metodene og prosessene for å kunne lage TV-innhold på alle plattformer. Studiene er praktiske produksjonsfag, og studentene fordyper seg ogsamarbeider tett i en lang rekke øvelser og produksjoner, med de beste fagfolkene i bransjen som lærere og veiledere. Vi er i stor og spennende utvikling og søker nye kollegaer for å utdanne fremtidens TV-skapere. Vi er den norske TV-skolen!

Om stillingen
Stillingen er fast og utgjør 100%. Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Som undervisningsleder skal du

 • Lede helhetlig undervisningsplanlegging og daglig drift av undervisning
 • Organisere og planlegge ressurser i undervisningen
 • Utvikle og revidere studieplaner og undervisningsplaner
 • Bidra til utvilking av fagmijlø og studieprogram


Du vil som studieleder også være en del av avdelingens ledergruppe innen strategisk utvikling og drift.

Hovedoppgaver i stillingen:

 • Koordinere undervisning, prosjekt og produksjoner med øvrig stab
 • Evaluere og kvalitetssikre samtlige undervisningsaktiviteter
 • Representere fagmiljøet i HiLs organer og eksternt
 • Følge opp samarbeid knyttet til undervisning med samarbeidsparter og bransje
 • Bidra til langsiktig planlegging av bemanning


Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark vil fusjonere til én institusjon, Høgskolen i Innlandet, fra 1. januar 2017. Ny faglig og administrativ organisering vil etter planen tre i kraft fra 01.01.18, og som følge av dette kan det være aktuelt med endringer i ansvar og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet, eller tilsvarende praksis innen TV og film, fortrinnsvis på førstelektornivå eller høyere
 • Pedagogiske erfaringer og kjennskap til utdanning
 • God kjennskap til norsk og internasjonal TV-bransje
 • Erfaring innen produksjons-planlegging og avvikling av TV-produksjoner
 • Kjennskap til teknologisk utvikling innen TV-produksjon og distribusjon
 • Erfaring fra undervisning og veiledning
 • Ledelseserfaring


I tillegg er det ønskelig med erfaring fra planlegging og ledelse av pedagogisk virksomhet innen TV eller film.

Vi ønsker deg som er strukturert og resultatorientert, med god formidlingsevne og gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Det er ønskelig at du har gode lederferdigheter, viser omstillingsevne og fleksibilitet. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Om søknaden
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonsliste, dokumentasjon fra undervisning mm som ønskes vurdert legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden, herunder:

 • Eventuelle publikasjoner og relevante forskningsarbeider, dokumentasjon av eksterne forskningsmidler, oversikt over ledelse av forskningsprosjekter og forskningssamarbeid
 • Oversikt over pedagogisk formalkompetanse og undervisningserfaring, herunder eksempler på utvikling av undervisningsmateriell, ulike undervisningsformer samt evaluering av eget undervisningsopplegg


Antall arbeider som sendes inn til vurdering skal være maksimum 10.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1008 Høgskolelektor/ 1198 Førstelektor/ 1532 dosent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiL å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Søknaden
Søknad og CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem, ved å følge lenken i annonseteksten ("Søk stillingen").

Kontakt
Dekan Hege Michelsen, tel: 61 28 82 08, hege.michelsen@hil.no
Kontorsjef Morten Bakken, tel: 61 28 82 92, morten.bakken@hil.no

Vi ønsker deg velkommen som søker til Høgskolen i Lillehammer!

Se flere ledige stillinger her