«Lillehammer - læring og opplevelser for livet»

Høgskolen i Lillehammer er en fremgangsrik høgskole med en spennende fagportefølje og et godt miljø. Høgskolen tilbyr en rekke studier innen film- og TV-fag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi-, administrasjons- og ledelsesfag og samfunns- og kulturfag. Høgskolen har 4 satsingsområder innen tjenesteinnovasjon, oppvekst, audiovisuelle medier og idrett og har 3 godkjente doktorgradsprogram i tillegg til et stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Høgskolen ligger i et vakkert parkmiljø ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum og har ca. 4800 studenter og ca. 400 medarbeidere.

Lillehammerregionen er et attraktivt sted å bo med blant annet fantastiske vintersportsmuligheter og et rikt kulturtilbud.

Klippelærer - Professor/ førsteamanuensis/ høgskolelektor
Avdeling for TV-fag (TVF) søker klippelærer til fast, 100 % stilling.

Vi utdanner historiefortellere i alle de viktige fagfunksjonene for TV. Studentene lærer metodene og prosessene for å kunne lage TV-innhold på alle plattformer. Studiene er praktiske produksjonsfag, og studentene fordyper seg ogsamarbeider tett i en lang rekke øvelser og produksjoner, med de beste med de beste fagfolkene i bransjen som lærere og veiledere. Vi er i stor og spennende utvikling og søker nye kollegaer for å utdanne fremtidens TV-skapere. Vi er den norske TV-skolen!

Om stillingen
Stillingen er fast og utgjør 100%. Stillingen kan deles i to stillinger, en med fokus på klippeundervisning og dramaturgi og en med fokus på etterarbeidsprosessen/postproduksjon dersom det er hensiktsmessig ut fra søkernes kompetanse.

Som klippelærer skal du

 • drive undervisning og veiledning i struktur, klippeteknikk og etterarbeidsprosesser
 • tilrettelegge for og følge opp praktisk prosjektarbeid
 • planlegge og organisere undervisningsopplegg i samarbeid med øvrig stab
 • evaluere øvelser og produksjoner


Det forventes også at du driver forskning og utviklingsarbeid i fagfeltet.

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark vil fusjonere til én institusjon, Høgskolen i Innlandet, fra 1. januar 2017. Ny faglig og administrativ organisering vil etter planen tre i kraft fra 01.01.18, og som følge av dette kan det være aktuelt med endringer i ansvar og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Betydelig kompetanse innen dramaturgi, klippestruktur og historiefortelling
 • Oppdatert kompetanse på relevante klippeverktøy.
 • God kompetanse på helhetlig arbeidsprosess i etterarbeid.
 • God kjennskap til norsk og internasjonal TV-bransje
 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitet, eller tilsvarende praksis innen TV-produksjon
 • Grundig erfaring fra klipp og etterarbeidsprosesser for TV
 • Bred erfaring fra ulike produksjonsformer og format
 • God kjennskap til norsk og internasjonal TV-bransje
 • God kjennskap til teknologisk utvikling innen TV-produksjon og distribusjon
 • God kunnskap om den tekniske, dramaturgiske og estetiske utvikling innen fagfeltet
 • Erfaring med fargekorrigering, lydbearbeiding og etterarbeidssystem.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning er en stor fordel.
 • Generell god IKT-kompetanse.


Vi søker deg som er faglig interessert og oppdatert, initiativrik, strukturert og resultatorientert. Vi ønsker at du arbeider godt selvstendig. Du må ha god formidlingsevne og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, omstillingsevne og være fleksibel. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 professor/ 1011 førsteamanuensis/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiL å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Søknaden
Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité og vil bli vurdert etter kunstfaglige kriterier.
Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, faglige arbeider/verk og dokumentasjon fra undervisning mm. som ønskes vurdert legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden, herunder:

 • Faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.)
 • Oversikt over pedagogisk formalkompetanse og undervisningserfaring, herunder eksempler på utvikling av undervisningsmateriell, ulike undervisningsformer samt evaluering av eget undervisningsopplegg

Antall faglige arbeider som sendes inn skal være maksimum 3. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveundervisning.

Kontakt
Dekan Hege Michelsen, tel: 61 28 82 08, hege.michelsen@hil.no
Kontorsjef Morten Bakken, tel: 61 28 82 92, morten.bakken@hil.no

Vi ønsker deg velkommen som søker til Høgskolen i Lillehammer!

Se flere ledige stillinger her