Etter å ha vært i både reklamebyrået Grey og Dinamo la Statens vegvesen på nytt ut på veien for å finne et nytt reklamebyrå, og nå har den statlige etaten avsluttet byråkonkurransen og valgt reklamebyrået Kitchen som sin nye leverandør av trafikksikkerhetskampanjer. 11 av landets mest toneangivende byråer deltok i anbudskonkurransen før Kitchen trakk det lengste strået.

Dermed avslutter Statens vegvesen sitt fireårige samarbeide med Dinamo.

- Blant mange gode tilbud, var Kitchen sterkest og overbeviste både med det kreative håndverket, kundeforståelse og faglig innsikt om trafikksikkerhet, sier Bjarte Skaugset som leder kampanjearbeidet i Statens vegvesen.

Kitchen setter noen av sine beste menn og kvinner på jobben med konsulent Roald Ankerstad, art director Anne Gravingen, tekstforfatter Bendik Romstad og planner Espen Haugen. Prosjektleder blir Nina Motzfeld.

- Kommunikasjonsoppgaver knyttet til trafikksikkerhet er noe av det mest faglige interessante for oss i byråbransjen. Statens vegvesen presenterte et anbudscase som var skikkelig interessant og faglig utfordrende. Vi gikk nye veier basert på interessant innsikt, og jeg tror at tankene våre representerte en ny tilnærming til en alvorlig problemstilling.sier konsulent i Kitchen Roald Ankerstad.

Det kreative teamet Anne Gravingen og Bendik Romstad mener det av og til også teller en del hvem kunden er.

- Like viktig som hva man gjør, er hvem man gjør det for- At jeg kan nå få bruke knepene mine ikke bare til å selge mer av noe, men også forandre holdninger og atferd gir en ekstra dimensjon til jobben min, sier Bendik Romstad som i sin tid var med å starte Kitchen Reklamebyrå sammen med sin kone Anne Gravingen.

Statens vegvesen har de siste årene kjørt kampanjer med temaer som fart, bilbeltebruk og søvnige bilister og mener kampanjene fungerer. Ifølge Statens vegvesen blir stadig færre drept på norske veier. I 2012 mistet 147 livet og det var det laveste tallet siden 1950.

- Økt trafikksikkerhet er summen av mange tiltak og virkemidler, hvor kommunikasjon med trafikantene er ett av dem. Vi ser frem til å videreutvikle kampanjene våre sammen med Kitchen, og tror kommunikasjon fortsatt vil være et viktig virkemiddel for å redusere antall drepte og hardt skadde på norske veger ytterligere, sier Bjarte Skaugset.