IBM har i undersøkelsen «Global Chief Marketing Officer Study» spurt 1764 markedssjefer (CMO-er) verden over om hvor rustet de føler seg til å møte utfordringene sosiale medier gir dem de kommende årene. 46 av de spurte jobber for nordiske selskaper, og de skiller seg tydelig fra sine internasjonale kolleger ved at de føler seg mer usikre på hvordan de skal møte utfordringene den økende bruken av digitale medier gir dem.

Nordiske og globale markedssjefer definerer i undersøkelsen fire store utfordringer i tiden som kommer: Eksplosjonen i mengden data (såkalt «Big Data»), beherskelse av sosiale medier, økningen i kanaler og enheter og endringen i forbrukernes demografi. Internasjonalt svarer sju av ti markedssjefer at de føler seg uforberedt på dataeksplosjonen og utfordringene sosiale medier fører med seg. Blant nordiske markedssjefer svarer nesten ni av ti det samme.

- Nordiske markedssjefer er akterutseilt i forhold til internasjonale kolleger, sier markedssjef Ingvild Grimstad i IBM Norge til Kampanje.

Dette til tross for at de nordiske landene er kjent for å ta i bruk ny teknologi tidlig, og at de nordiske markedssjefene identifiserer kundeopplevelse som det fremste kriteriet for suksess med markedsføringen allerede i 2015. Også når det gjelder veksten i antallet kanaler og enheter man kan velge mellom, føler nordiske markedssjefer seg mer uforberedt enn de internasjonale. Her svarer 79 prosent at de er uforberedt, mot 65 prosent internasjonalt. Det samme er tendensen når det gjelder utfordringen med skiftende forbrukerdemografi: 75 prosent av de nordiske markedssjefene føler seg uforberedt, mot 63 prosent internasjonalt. Grimstad åpner imidlertid for at en feilkilde kan være at de nordiske markedssjefene er ærligere enn sine internasjonale kolleger, og at det derfor er flere som svarer at de føler seg uforberedt. Like fullt mener hun situasjonen er verdt å ta tak i.

- Markedssjefene adresserer uansett en reell utfordring, sier hun.

Denne saken er også publisert i Kampanje magasin. Les alt om IBM-undersøkelsen i magasinet.

Ikke abonnent på Kampanje magasin og vil bli det? Les mer om det her.

Du finner magasinet i salg i disse Narvesen-kioskene.

Du kan også lese pdf-utgave av magasinet på Ipad og andre brett, på din pc eller mac. Bestill enkeltutgaver og digitalt abonnement her.