Tidligere INMA-sjef Anders Willstedt begynner i mediebyrået Red Media Consulting, hvor han kommer til å lede byggingen av en helt ny annonsetjeneste for det norske markedet. Willstedt har i sin tid som leder for INMA og forretningsutvikler i markedsføringsbedriften TradeDoubler arbeidet mye med automatisk annonseoptimalisering.

– Jeg ønsket å videreføre dette i et miljø med full fokus på digital produktutvikling. Red fremstod som det byrået som ligger lengst frem av mediebyråene i Norge, sier Anders Willstedt om valget.

I 2013 spås det norske markedet å være klart for å begynne overgangen til en automatisert modell for å kjøpe og selge annonser – en trend som har blitt tydelig i utlandet de siste årene. Norge har innenfor flere digitale trender, deriblant søkemotormarkedsføring, fulgt i samme mønster som ledende markeder som USA og UK. Red regner med at norske annonsører vil sende nærmere en milliard kroner til søkekjempen Google i år, og byrået tror at handel med annonser gjennom digitale børser vil følge i samme spor.

–I sammenlignbare land er allerede 10-15 prosent av all bannerannonsering solgt gjennom annonsebørser og tallet øker raskt, sier Sigurd J. Vik, partner og leder for digitale medier i Red. Det vil være en styrke både for norsk næringsliv og norske medier å komme raskt på banen for å finne de riktige økonomiske modellene i vårt marked. Vår modell går ikke ut på å kjøpe billig overskuddstrafikk, men å jobbe sammen med annonsørene og mediene for å skape størst mulig merverdi på kampanjene gjennom avansert bruk av data og forbrukerinnsikt, fortsetter han.

- Norge er i global sammenheng et lite marked, men for norske annonsører spiller det liten rolle, sier Anders Willstedt. De ønsker mest mulig effektfull markedsføring for sine budsjetter, og det er nettopp det å tilføre kompetanse om hvordan systemene kan brukes best mulig for norske forhold som vil gi oss en kompetitiv fordel, fortsetter han.

I korte trekk gjør teknologien det mulig å bruke datasystemer som i løpet av millisekunder lar en annonsør avgjøre om annonsen skal kjøpes eller ikke, i motsetning til tradisjonelle reklamekjøp hvor man kjøper den samme annonsen til alle leserne av en avis eller alle seerne av et tv-program.

- Totalt arbeider over 50 prosent av staben i våre selskaper med tjenester som ikke inngår i et tradisjonelt annonsekjøp. Vi tar et nytt skritt i retningen av å bli et av de mest spennende kommunikasjonsbyråne i Norge , sier Nils Røang, styreleder i Red-Gruppen.