Halvårstallene til TVNorge-eier ProSiebenSat1 er klare, og de viser at det tyske mediekonsernet øker både inntektene og overskuddet før skatt. Omsetningen til selskapet som er blant Europas største tv-konsern vokste med litt under 500 millioner kroner til rundt ti milliarder kroner, mens overskuddet før skatt økte med 237 millioner kroner til 1,47 milliarder kroner.

- Vi er på rett vei med vår vekststrategi. Mer enn to tredjedeler av vår inntektsvekst er allerede generert av våre digitale satsinger og innholdsproduksjoner. Vi har allerede oppnådd mer enn vår målsetning om 35 prosent andre inntekter innen 2015. Det er veldig godt resultat, sier Thomas Ebeling i ProSiebenSat1 i en melding.

Vekst er det også i reklamemarkedet. Men her er det fortrinnsvis selskapets tv-kanaler utenfor de tyskspråkelige markedene som trekker oppover, særlig i det norske og det nordiske markedet.

ProSiebenSat1 er tilstede både i Norge, Sverige, Danmark og Finland med sine kanaler TVNorge og Kanal 5. Tallene for årets seks første måneder viser at ProSiebenSat1-kanalene økte omsetningen med 6,3 prosent til 1,782 milliarder kroner i markedene utenfor Tyskland, Sveits og Østerrike. Brutto driftsresultat økte med 2,6 prosent til 375 millioner norske kroner.

- Veksten i første halvår er i all hovedsak drevet av reklame- og distribusjonsinntekter i Norden, skriver selskapet i sin halvårsrapport.

Mot ny TVNorge-rekord
I rapporten viser ProSiebenSat1 til at TVNorge har økt sin andel av reklamemarkedet fra 24,3 prosent til 26,9 prosent og etter det Kampanje kjenner til har TVNorge i løpet av årets seks første måneder klart en vekst på rundt 70-75 millioner kroner

- Vi kan ikke kommentere tall, sier kommunikasjonsdirektør i TVNorge, Svein Tore Bergestuen,

Dersom TVNorge har inne en reklamvekst på 70-75 millioner kroner så vil det være rundt 20 prosent opp på omsetningen fra i fjor.

- Det jeg derimot kan si er at det er gledelig for oss at annonsørene er stadig mer bevisst på at de får mer igjen for pengene sine på TVNorge enn andre steder. Det er vi takknemlige for. Det er litt som å bytte strømleverandør: Det tar kort tid, men det er ofte mye å hente. Det gjør at vi i SBS og i TVNorge-familien er på vei mot et nytt rekordår, sier Bergestuen.

Også i fjor økte TVNorge reklameinntektene og i 2011 var veksten på hele 30 prosent. Reklameomsetningen endte den gang på 811 millioner kroner. Klarer TVNorge en vekst på året på 15-20 prosent så vil kanalen krysse en ny milepæl; 900 millioner kroner i reklameomsetning.

Les også: TVNorge krysser milliarden

Trekker frem Vox
Det er særlig etableringen av den nye nisjekanalen Vox som trekkes frem som vellykket av den tyske eieren ProSiebenSat1. Vox har siden etableringen tidligere i år fått en markedsandel på 1,4 prosent i målgruppen 12-44 år.TVNorge-familien har i dag en markedsandel på 19 prosent i målgruppen 12-44 år.

- Den sterke veksten er i hovedsak kommet med de suksessfylte lanseringene av våre nye tv-kanaler Max og Vox. Begge kanalene har vokst raskt og kontinuerlig siden ble lansert, heter det i rapporten

Men selv om ProSiebenSat1 leverer sterkere, økonomiske tall og vekst i Norden, er det mørke skyer på horisonten. Reklameutsiktene i det tyske markedet har nemlig forverret seg kraftig og siste tre måneder falt reklameinntektene med 0,6 prosent.

- Vi ser en gryende svakhet i det tyske reklame-tv-markedet og forventer et mer negativt marked fremover, sier Harald Heider, medieanalytiker i DZ Bank til Bloomberg.

Sliter i Tyskland
Også beskjeden fra toppsjef Thomas Ebeling er at markedet for tv-reklame i Tyskland faller. Ebeling forventer et fall i tredjekvartal og et flatt marked for året som helhet. Som en rekke andre større mediekonsern sier den tyske konsernsjefen at ProSiebenSat1 i fremtiden vil forsøke å bli mindre avhengige av reklameinntekter og styrke seg digitalt og på «on demand»-innhold.

Aksjen til ProSiebenSat.1 har svingt mye den siste tiden. Da regnskapstallene kom i forrige falt aksjen med så mye som 5,1 prosent. Men har siden tatt seg inn igjen og har siden resultatfremleggelsen vokst med seks prosent. Ser en aksjen og utviklingen i aksjekursen i et 12-månedersperspektiv så har aksjen lagt på seg med 20 prosent.

ProSiebenSat1 har i dag en markedsverdi på 3,7 milliarder euro, eller 27,3 milliarder kroner.

Selskapet har også en stor gjeldsbyrde selv om det tyske mediekonsernet, som er eid av risikokapitalfondene KKR og Permira, har klart å nedbetale mye av denne. Per slutten av juni 2012 hadde ProSiebenSat1 en netto gjeldsbyrde på 12,1 milliarder kroner.