Reklameomsetningen falt i årets andre kvartal med rundt én prosent. Det viser ferske tall det svenske markedsanalyseselskapet Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM), som lager den mest omfattende reklamestatistikken i Norge.

Reklamemarkedet omsatte dermed for fem milliarder kroner i det andre kvartalet i 2012.

Det utviklingen i dagspressen som påvirker markedet negativt. Mediekanalen tapte så mye som ti prosent i andre kvartal eller rundt 150 millioner kroner. Dagspressen er likvel fortsatt det overlegent største reklamemediumet i Norge godt hjulpet av et sterkt marked for innstikk. Innstikk i dagspresse økte med nær 11 prosent.

Men også ukepressen bidro til tapet. Kategorien taper hele 19 prosent av sine annonsinntekter sammenliknet med andre kvartalet i 2011. Det var en nedgang på 30 millioner kroner for kanalen sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er de elektroniske mediene som tv og nett som kan vise til vekst. Nettet fortsetter å øke selv om underkategorien merkevare tapte to prosent i andre kvartal. Totalt så økte nettet omsetningen med rundt 100 millioner kroner. Veksten på nett er dermed større enn på tv. Tv som annonsekanal økte omsetningen med 50 millioner kroner.

Les også: Merkevare-kutt på nettet

IRM tror likevel på en samlet vekst i reklamemarkedet for 2012.

- Andre kvartal er et avvikende kvartal. Vi tror at resten av året kommer til fortsatt å vise vekst. Tross for usikkerhet i verdensøkonomien er den norske økonomien relativt sterk, og det er positivt for reklamekjøp, sier Madeleine Thor, administrerende direktør i IRM.

Skal en tro IRMs siste reklameprognose for 2012 og 2013 viste den at det norske reklamemarkedet kommer til å vokse i 2012 med 2,4 prosent og 2,6 prosent for 2013. Det vil i så fall bety «all time high» i 2013 hva gjelder reklameomsetning i Norge. i løpende priser.