For et par uker siden feiret Dinamo sitt femtende år i den norske reklamebransjen. Den 24.06 klokken 13:00 var det nemlig nøyaktig 15 år siden Dinamo ble stiftet og årsaken til det presiste tidspunktet var at astrolog Astri Barlow for 15 år siden tilsa at det var den perfekte dagen og det perfekte tidspunktet for å starte opp. Nå foreligger årstallene til Dinamo for 2011 og der kommer det frem at selskapets mange forskjellige fagområder innen reklame, PR, design, retail, ekspress, dialog, magazine og digital, hadde et overskudd før skatt på 8,4 millioner kroner og en vekst i byråinntekten på litt over 16 prosent sammenlignet med 2010 til 117 millioner kroner.

Regner en om salget i tv-produksjonsselskapet Eyeworks Dinamo, tidligere Dinamo Story, til en byråinntekt endte denne totalt på 147,5 millioner kroner, opp fra 135 millioner kroner i 2010. Det er dette tallet som vil bli rapportert inn til bransjeorganisasjonen Kreativ Forums byråstatistikk.

Administrerende direktør i Dinamo, John Arne Medalen, sier til Kampanje at veksten i reklamedelen i Dinamo har vært betydelig, både på tradisjonell reklame og digital kommunikasjon. Også tv-produksjonsenheten Eyeworsk økte kraftig med rundt 30 prosent når omsetningen økte fra 83 millioner kroner til 109,7 millioner kroner.

Men størst fart er det i digitalt som for alvor har tatt av etter kjøpet av Soulpolice i 2010. Medalen anslår at digital kommer til å øke fra i underkant av 20 millioner kroner til 30 millioner kroner inneværende år.

- 2011-tallene viser at reklame har hatt en betydelig resultatforbedring. Reklame går godt og det gjør også pr og design. Vår digitale satsning vokste med nærmere 140 prosent og er fortsatt i vekst. Enheten har vokst fra åtte til 28 årsverk på to år, sier Medalen.

Dinamo jobber idag med en rekke store kunder herunder, Coop, OSL, Norsk Tipping, Elkjøp, Statens veivesen og KLP,

Sliter med lønnsomheten
Ser en på tallene til Dinamo-konsernet, som også omfatter tidligere Eyeworks Dinamo og Respons, så er utviklingen ikke fullt så god. Salgsinntektene falt med rundt ti prosent fra rundt 200 millioner kroner til rundt 180 millioner kroner, men det skyldtes mye salget av 51 prosent av aksjene i det som en gang Dinamo Story og byråinntekten utviklet seg flatt. Konsernet fikk dermed et overskudd før skatt på 6,3 millioner kroner, litt opp fra tilsvarende resultat i 2010 på 5,9 millioner kroner. Resultatene de siste to årene er dermed noe bedre enn de små underskuddene som preget tallene på slutten av 2000-tallet.

- Vi skulle gjerne sett at resultatene var høyere, men tapte penger på Respons og det belaster konserntallene. Men denne enheten er justert i 2012 både med hensyn til bemanning og plassering i organisasjonen, sier Medalen.

Driftsmarginen i konsernet endte dermed på ikke bedre enn 4,2 prosent for konsernet i 2011, men Medalen sier man ute på Dinamo nå kommer til å reorganisere seg ganske mye for å få «en bedre jobbflyt».

- Det vi ser er at 70 prosent av inntektene våre er tverrfaglige. Når vi har alle disse enhetene hver for seg da blir det mye start og stopp. Nå tar vi konsekvensen av dette ved å gjøre ganske store endringer til høsten, sier Medalen.

- Farefull vei
- Kan dette komme til å øke lønnsomheten i Dinamo også?

- Bedre jobbflyt vil også påvirke lønnsomheten. Men det er noen utfordringer her også. Det et er en farefull vei å omorganisere 120 av 160 mann. Det kan fort bli noen hickups, men så langt er forslagene blitt tatt godt i mot, sier Dinamo-sjefen.

- Hva tror du om markedet til høsten?

- Markedet har ikke flyttet seg så mye og det var vel litt som i fjor vår. Egentlig har det vært spennende å følge markedet de siste tre årene med mye turbulens. Vi er litt avventende og ser det litt an. Men prognosene er ikke så hakkandes gale, sier Medalen.

Per mai 2012 er det i dag rundt 165 mennesker som i Dinamo-konsernet.

Selskapet bestemte seg i år som i fjor for å betale ut utbytte til aksjonærene. Avsetningen for årets er utbytte er satt til 1,7 millioner kroner som skal fordeles på eierne. Her er det selskapet Polhøgda som er største aksjonær med en post på hele 87,6 prosent av aksjene. Polhøgda eies blant annet av pølsemiilionæren Arne Vidar, tidligere TVNorge-sjef Morten Aass og Dinamo-toppene Berly Lund Grønning og Medalen selv.

Her ser du tallene til Dinamo AS for 2011 sammenlignet med 2010. Alle tall i millioner kroner:

Dinamo

2011

2010

Endring i prosent

Driftsinntekter

176,8

162,9

+ 8,5

Byråinntekt

117

100,7

+ 16,18

Driftsresultat

8,4

8,5

- 1,17

Resultat før skatt

8,4

7,9

+ 7,5

Her ser du tallene til Dinamo (konsernet) for 2011 sammenlignet med 2010. Alle tall i millioner kroner:

Dinamo

2011

2010

Endring i prosent

Driftsinntekter

180,4

202,0

- 10,69

Byråinntekt

119

118,2

+ 0,67

Driftsresultat

5,0

6,45

- 22,48

Resultat før skatt

6,2

5,8

+ 6,8