Utroskap kan lønne seg for noen. Eierselskapet Digisec Media på Fornebu i Asker utenfor Oslo har nærmest firedoblet omsetningen fra første driftsår i 2010 til 2011. I fjor kunne utroskapsformidleren vise til inntekter på hele 19,3 millioner kroner. Ifølge gründer og eneeier, Sigurd Vedal, har nettsiden VictoriaMilan over 100.000 registrerte brukere på landsbasis, skriver Budstikka.

Men sjekking har aldri vært gratis. For til tross for kraftig omsetningsvekst, gikk selskapet med underskudd i 2011. Kostnader på 20,3 millioner påførte selskapet et underskudd på litt over én million kroner i fjor. Ifølge årsberetningen satser selskapet på treffnettsteder i Spania, Italia, Finland og Nederland, i tillegg til den norske virksomheten.

"Merkevaren viser positive trender og utvikling. Dette har vært og er en offensiv ekspansjon/satsing mot selskapets langsiktige mål. Store deler av kostnadene knyttet til lansering/ekspansjon kommer i forkant, og selskapets policy er å er å kostnadsføre ved lansering", skriver selskapet i årsberetning.

Majoriteten av medlemsmassen menn.

- Vi ser at utroskap skjer i de aldre der man oftest har vært i et lengre forhold, 25 pluss. Vi har 32 prosent kvinner og 68 prosent menn, men kvinneandelen er økende, fortalte Sigurd Vedal til NA24 i februar.

Vedal, som er tidligere programdirektør i Radio Norge, eier alle aksjer i Digisec Media.