Etter nedgang i mai er det nå oppgang i medieinvesteringen til landets største annonsører igjen. I juni kjøpte mediebyråene merkevarereklame på vegne storannonsørene for totalt 606,1 millioner kroner, som er 32,1 millioner mer enn samme måned i fjor. Det tilsvarer en vekst på 5,6 prosent.

For perioden januar-juni viser Mediebyråforeningens mediebarometer imidlertid at det fortsatt er en svak nedgang på 0,5 prosent.

Se tall for januar-juni og juni isolert nederst i artikkelen.

Det er tv- og internettreklame som drar veksten i juni med en oppgang på henholdsvis 27,9 og 24,3 prosent. Foruten samlekategorien «Andre medier» er det ingen andre kanaler som vokser.

Søk og web-tv i front
Ser man årets første halvår under ett er det internett som er den største kanalvinneren av de to med en vekst på 15,7 prosent. Direktør for digitale medier i Mediacom, Erik Kristiansen, forteller at det er økt salg og ikke prisvekst som er årsaken.

- Veksten er absolutt volumdrevet fordi prisene i store trekk er relativt stabile. Vi ser en ganske markant vekst på søk og web-tv, i tillegg til at mobil vokser mye, sier han til Kampanje.

Han forventer en fortsatt tosifret vekst for det digitale mediet.

- For året som helhet tror jeg det. Jeg ser ikke noen umiddelbare grunner til at veksten skal bråstoppe. Web-tv og mobil har begge et kjempepotensial og har så vidt begynt å røre på seg. I tillegg står display godt og leverer gode resultater.

Men der den andre store reklamevinneren tv opplever å være utsolgt i perioder, er det en problemstilling internettmediene i stor grad slipper unna. Men det finnes unntak, ifølge Kristiansen.

- Premiumplasseringer og web-tv, der utfordringen er at det er for lite innhold, er til stadighet utsolgt. Selv om nett generelt aldri blir utsolgt, er det stadig tøffere kamp om de gjeveste plasseringene.

- Mest press på VGTV
Kommersiell direktør for VG, Per Håkon Fasting, kan ikke tallfeste utsolgthetsgraden deres på VG Nett.

- Det varierer mye. Varelageret på internett er gigantisk, men det er særlig enkelte plasseringer på fronten på VG Nett som i enkelte perioder er utsolgt. Det er heller ingen hemmelighet at VGTV har vært utsolgt i lengre perioder og det er fortsatt det produktet der vi har mest press, sier han til Kampanje.

- Hva er det som driver veksten nå?

- Det som driver veksten er at det er flere og flere annonsører som har med digitale kanaler i sin mediemiks, og der er fortsatt bransjer som er i en tidlig fase i digitaliseringen. Vi merker blant annet sterk vekst fra dagligvarebransjen.

Han trekker frem VGTV som et av avishusets drivere på nett.

- Vi tror på sterk vekst for det digitale markedet som helhet, men spesielt i videobasert markedsføring og nye spesialformater med video inkludert.

Dagspressen taper
Igjen er dagspressen blant de største taperne når Mediebyråforeningen legger frem nye tall. Trøsten er at fallet ser ut til å bremse noe opp. I perioden januar-mai var nedgangen på 17 prosent. I juni var nedgangen på 8,6 prosent, og dermed reduseres fallet for årets første halvår til 15,7 prosent.

Totalt har 861,7 millioner kroner funnet veien til avisene via mediebyråene så langt i år. På samme tid i fjor hadde beløpet oversteget én milliard kroner.

Tv er fremdeles den største kanalen med en mediebyråomsetning på 1,5 milliarder kroner så langt i år.

Her er mediebyråtallene for januar-juni 2012:

Mediekanal

Januar-juni 2012

Januar-juni 2011

Endring (prosent)

Dagspresse

861 741

1 021 975

-15,7

Ukepresse/magasin

174 551

188 914

-7,6

Fagpresse

31 169

33 972

-8,3

Tv

1 551 825

1 446 895

+7,3

Radio

179 755

190 197

-5,5

Internett

669 967

579 126

+15,7

Kino

28 528

34 065

-16,3

Utendørs

186 620

188 808

-1,2

Direkte

374 553

407 180

-8,0

Andre medier

75 746

64 549

+17,3

Total medieomsetning

4 134 455

4 155 681

-0,5

Tall i millioner. Kilde: Mediebyråforeningen

Her er mediebyråtallene for juni isolert:

Mediekanal

Juni 2012

Juni 2011

Endring (prosent)

Dagspresse

143 045

156 566

-8,6

Ukepresse/magasin

29 790

35 139

-15,2

Fagpresse

4 333

5 108

-15,1

Tv

197 381

154 315

+27,9

Radio

26 565

29 016

-8,4

Internett

95 154

76 512

+24,3

Kino

1 867

2 826

-33,9

Utendørs

27 118

29 302

-7,4

Direkte

65 363

73 987

-11,6

Andre medier

15 565

11 224

+38,6

Total medieomsetning

606 181

573 995

+5,6

Tall i millioner. Kilde: Mediebyråforeningen