Konsernsjef Karl Gunnar Opdal i Edda Media kan i dag legge fram mediekonsernets halvårsresultat. Det skjer samtidig med at Medietilsynet og A-pressen har samtaler om en minnelig løsning om A-pressens kjøp av Mecoms norske mediedivisjon.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen blir sikkert ikke mindre lysten på en snarlig løsning når han ser halvårstallene til Edda. For Edda fikk et resultat på 120 millioner kroner i første halvår, som er åtte millioner kroner bedre enn i tilsvarende periode i fjor.

Det gir Edda-konsernet en driftsmargin på 11 prosent. 14 prosent av Edda-konsernets samlede omsetning er nå digital, en andel som både den nye eieren A-pressen og Media Norge foreløpig bare kan drømme om.

- Vi er meget godt fornøyd med at den digitale veksten fortsetter, både i reklamemarkedet og i daglig nettbruk. Selv om de samlede annonseinntektene går noe tilbake, har Edda Media opprettholdt sine samlede inntekter på nivå med fjoråret samtidig som hele organisasjonen har jobbet godt på kostnadssiden, sier konsernsjef Karl Gunnar Opdal i en kommentar.

Liten annonsenedgang
Den samlede omsetningen for Edda-konsernet var i første halvår på 1,099 milliarder kroner kroner og vokste dermed med 0,7 prosent. Samlet digital omsetning i Edda Media kom opp i 151 millioner kroner. Veksten i mediehusenes digitale annonseomsetning var på 10 prosent, noe som gir en digital annonseandel på 14 prosent.

Edda-konsernets kostnader økte med fem millioner kroner – eller med 0,2 prosent - i første halvår. Edda-ledelsen hevder at sterk kostnadskontroll var avgjørende for at konsernet maktet å forbedre sitt halvårsresultat fra 112 til 120 millioner kroner. Samtidig ble det i perioden bokført en salgsgevinst på syv millioner kroner.

Norske aviser i riks- og regionmarkedet sliter med fallende annonsesalg og synkede opplag. Eddas resultater fra første halvår 2012 viser at det fortsatt er krevende for konsernets papiraviser både i opplagsmarkedet og reklamemarkedet. De samlede annonseinntektene gikk tilbake med 1,7 prosent sammenlignet med første halvår i 2011. Samtidig vokste opplagsinntektene med 2,2 prosent, fra 278 til 282 millioner, selv om nedgangen i opplaget fortsetter.

Tror på fortsatt vekst
Mediehusene i Edda Medias oppnådde i første halvår av 2012 en total digital bruker-vekst på 30 prosent. Av dette var veksten på avisenes mobilutgaver på over 200 prosent. Avisenes digitale utgaver leses nå av 302.000 personer hver dag, mens 565.000 leser papiravisen daglig.

- Det er avgjørende for oss å opprettholde en sterk digital vekst, og vi er glade for at vi har evnet å bygge sterke digitale posisjoner lokalt. Vi har tro på at denne veksten også vil fortsette, spesielt knyttet til våre mobile utgaver. Samtidig satser vi nå offensivt på å fornye og utvikle våre posisjoner på papir, der vi har hovedtyngden både av våre brukere og våre inntekter, sier konsernsjef Opdal.

Resultat for 2. kvartal 2012

Edda Media

2. kvartal 2012

2. kvartal 2011

Endring i prosent

Omsetning

1.099

1.091

+ 0,7

Driftsresultat

120

112

+ 7,1

Alle tall i millioner