TV3, Nordisk Film, Janne Seime Siler og Lasse Ramstad ble i Nord-Troms tingrett i dag frikjent for ærekrenkelser. Tromsø-entreprenøren. Leif Erik Knutsen saksøkte TV3, Nordisk Film, programleder Janne Seime Siler og regissør Lasse Ramstad etter en episode av TV3-serien «Bygg og bedrag» i 2010. Men nå er alle saksøkte frifunnet på alle punkter av tingretten. Entreprenøren må betale saksomkostningene på til sammen 805.000 kroner.

- Vi har hele tiden følt oss trygge på seier i denne saken, og vi er naturligvis fornøyd med at Leif Erik Knutsen ikke vant frem med søksmålet, sier programdirektør Åse Bendiksen i TV3 i en pressemelding.

20. oktober 2010 sendte TV3 en episode av forbrukerserien «Bygg og bedrag», som omhandlet syvbarnsfamilien Skredlunds dårlige erfaringer med Tromsø-entreprenøren og hans firma Knutsens Byggservice. Temaet i programmet var blant annet håndverkerens mangelfulle arbeid som hadde resultert i utbedringskostnader på cirka 1,5 millioner kroner.

Leif Erik Knutsen svarte med søksmål og krevde erstatning for tapt inntekt, fremtidig tap av inntekt og krav om oppreisning. Erstatningskravet var på mellom 9 til 11 millioner kroner.

Nord-Troms tingrett vektlegger pressens rolle som «public watchdog» og mener at Bygg & Bedrags fokus på dårlig håndverk og overgrep fra næringsdrivende er av stor allmenn interesse. Tingrett har ifølge dommen ingenting å utsette på Nordisk Films journalistiske arbeid og konstaterte at det redaksjonelle arbeidet som var gjort i Bygg & Bedrag var klart aktsomt.

– Seieren i denne saken underbygger og bekrefter kvaliteten og seriøsiteten i Bygg & Bedrag. Dette er ikke bare en seier for TV3 og Nordisk Film og de som personlig var saksøkt, men også en seier for familien Skredlund og forbrukerjournalistikk generelt, sier Åse Bendiksen i TV3.

Leif Erik Knutsen kommer til å anke dommen. Det bekrefter entreprenørens advokat overfor Kampanje.

- Min klient mener at dommen er feil. Han har opplyst til meg at han vil anke dommen, sier advokat Roar Baardlund til Kampanje.