Maktkampen mellom TV 2 og Telenor får stadig nye kapitler og den siste uken har det handlet både om søksmål mot Staten, offentlig skittentøyvask og vraking av kanaler. I går onsdag var det Canal Digital Kabel-TV som fjernet TV 2 Zebra fra sitt tv-tilbud på grunn av det de mener er et altfor høyt prisforlangende og nå ser det også ut til at Telenors tv-distributør har tatt et foreløpig siste stikk i en ny sak i Kabeltvistnemnda.

- Canal Digital har vunnet frem med alle våre standpunkter. TV 2 har ikke blitt hørt verken med sine påstander, sin beskrivelse av faktum eller tolkning av jussen. Men dette er ikke en enkel sak og den er ikke enkel tilgjengelig, sier produkt- og strategidirektør i Canal Digital Kabel-TV, Haakon Li Dragland, til Kampanje.

Denne siste saken går på hvorvidt hovedkanalen TV 2 må ligge i det tv-distributørene kaller grunnpakken. I en fersk kjennelse fra Kabeltvistnemnda som Kampanje har fått tilgang til, har nemnda med høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius i spiss avvist en begjæring fra TV 2 om at Canal Digital må fortsette å tilby sine kunder hovedkanalen i grunnpakken.

- TV 2 har etter nemndas syn ikke lagt frem bevis for at distribusjon i grunnpakken på noe tidspunkt er blitt avtalt mellom partene, skriver nemnda i sitt vedtak.

Nemnda mener videre at TV 2 ikke har dokumentert at det eksisterer en 19 år gammel avtale mellom tv-konsernet og Canal Digital om at hovedkanalen skal distribueres gjennom grunnpakken og derfor forkastes begjæringen fra TV 2.

TV 2: - Ingen virkning for partene
Men TV 2s kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy sier til Kampanje at nemnda etter hans syn ikke tar stilling til hvorvidt TV 2 kan kreve å ligge i grunnpakken.

- Vi ba nemnda om en midlertidig avgjørelse om hvilke vilkår som skal gjelde mens vi forhandler med CDK. Det mente nemnda at det ikke var grunnlag for, men avgjørelsen har ingen virkning for partene. Nemnda tar heller ikke stilling til om TV 2 kan kreve å ligge i grunnpakken eller hva som er det nærmere innholdet av formidlingsplikten, sier Indrøy til Kampanje.

Bakteppet for den siste saken og nemndas vedtak denne uken er slik: Etter mye krangling mellom TV 2 og Telenor-eide Canal Digital og Get om hvor mye tv-distributørene skal betale for å kunne sende TV 2, slo den regjeringsoppnevnte Kabeltvistnemnda fast i desember 2011 at prisen skulle skrus opp fra 57 øre til fem kroner per kunde per måned.

Etter det Kampanje kjenner til ble det også antydet et nivå på rundt åtte kroner i 2011. Prisveksten ble dermed voldsom. Totalt var det snakk om en prisvekst på 777 prosent som falt på distributørene og både Canal Digital og Get reagerte sterkt og hevdet at staten gjennom Kabeltvistnemndas avgjørelse hadde innført en ny TV 2-lisens.

Varslet TV 2-lisens
Før jul varslet Canal Digital sine kunder om at man ville flytte TV 2 ut av grunnpakken og samt innføre en egen TV 2-avgift for å finansiere merkostnadene som nemnda påførte selskapene.

TV 2-ledelsen tok etter hvert affære og klaget 24. mai Canal Digital inn for Kabeltvistnemnda igjen. Denne gangen med krav om at nemnda skulle pålegge Canal Digital å distribuere TV 2s hovedkanal i grunnpakken, det vil si på samme vilkår som er blitt praktisert siden 1992 inntil de to partene er blitt enig om en ny distribusjonsavtale. Slik ville TV 2 hindre Canal Digital å fjerne i TV 2 fra grunnpakken, som inneholder de viktigste og mest populære nasjonale kanalene og som gir TV 2 bred og verdifull distribusjon.

- TV 2 har et litt annen syn på nemndas kjennelse enn deg?

- Hvis Rune Indrøy mener at dette ikke får noen konsekvenser, lurer jeg på hvorfor de tar saken til nemnda. Men det er riktig at det ikke blir noen endringer. TV 2 ligger utenfor grunnpakken, sier Li Dragland.

Åpner for TV 2-lisens
I disse dager så legger Canal Digital om hele sin kanalpakkestruktur. I det nye pakketilbudet så må kunden selv sette sammen deler av sin pakke. Av et tilbud på rundt 50 kanaler vil Canal Digitals kabel-tv-kunder fra høsten av motta en pakke på 30 faste kanaler og cirka 15 kanaler de velger selv. Dersom TV 2 ender opp utenfor de 30 kanalene og kundene selv aktivt må velge inn kanalen, kan det få dramatiske konsekvenser for TV 2s distribusjon. Kabel-tv-universet består i dag av rundt én million husholdninger og hvis mange av disse kundene velger vekk TV 2 hovedkanalen enten på grunn av en dårlig listeplassering eller på grunn av en særskilt avgift kan det bety tapte inntekter både på reklame og distribusjon.

Les også: Slår tilbake mot TV 2

- Betyr dette at dere vil legge TV 2 utenfor grunnpakken og innføre en TV 2-avgift?

- Muligheten er der, men vi har ikke bestemt oss. Vi har heller ikke bestemt oss for om vi vil innføre en særskilt fakturering. Vi har i utgangspunktet ikke lyst til å belemre kundene våre med det. Men det er jo derfor vi har tatt denne saken videre også, sier han.

Les også: Telenor går til sak mot Staten

- Kan ikke diktere
Produkt- og strategidirektøren mener den siste kjennelsen i nemnda trekker opp noen viktige prinsipper.

- Canal Digital setter sammen sine produkter, og det får en konsekvens for TV 2. Ja, kanalen er formidlingspliktig, men skal dette handle om mer enn en ren kapasitet og formidling må de samarbeide. De kan ikke diktere distributørenes produkter og tilbud, sier Li Dragland.

Videre i nemndas kjennelse står det nemlig:

- Slik Kabeltvistnemnda ser det, vil et midlertidig vedtak som pålegger Canal Digtal Kabel-TV (CDK) å distribuere hovedkanalen i grunnpakken være urimelig tyngende fordi det griper inn i det som er igjen av CDKs frihet ved distribusjonen av en formidlingspliktig kanal. Et kabelselskap har som andre forretningsdrivende utvilsomt adgang til å utvikle sin forretningsstrategi. I en situasjon hvor det ikke foreligger avtale om pakketering av hovedkanalen, kan nemnda ikke se at det verken er nødvendig, ønskelig, hensiktsmessig eller rimelig at Kabeltvistnemnda ved å stille vilkår i en midlertidig avgjørelse griper inn i distributørens forretningsplaner eller forhandlingene mellom partene.