Gudbrandsdølen Dagningen AS (GD) kjøper Valdres Media fra Tun Media.

GD kjøper samtlige aksjer i Valdres Media, inkludert datterselskapet Valdres Distribusjon, fra Tun Media. Tun Media har eid Valdres Media siden 2009. GD overtar aksjene i Valdres Media så snart de nødvendige godkjenninger fra Konkurransetilsynet og Medietilsynet foreligger.

- Mediehuset GD ønsker med dette å styrke sin posisjon som eier av lokale medier i Innlandet, sier administrerende direktør Jon Kristiansen i Gudbrandsdølen Dagningen.

Foruten lokalavisen GD, eier og driver selskapet lokalavisene Norddalen, Dølen (50 %) og Byavis Lillehammer.

Kristiansen sier at kjøpet av Valdres er i tråd med GDs grunnsyn og formål, og han har tro på at Valdres vil bidra til å styrke den ideologiske plattformen for GD som mediekonsern for innlandet og fjellregionen.

- Med regionens interesser og særegenheter som forankring og utgangspunkt, har GD og Valdres i stor grad felles utfordringer og muligheter, sier Jon Kristiansen.

Administrerende direktør i Tun Media AS, Mari Velsand, sier salget av Valdres?selskapene er en del av en pågående restrukturering i konsernet.

- Tun Media kommer framover til å konsentrere seg om det vi har definert som strategisk kjernevirksomhet for selskapet, og det omfatter ikke lokalavisdrift, sier Velsand.

- Jeg er svært godt fornøyd med at GD overtar Valdres Media. Med den erfaring og kompetanse GD har, er jeg sikker på at avisa Valdres får gode eiere som vil kunne videreutvikle lokalavisen på en tilfredsstillende måte, sier Mari Velsand.

Avisa Valdres har et opplag på cirka 8.300 eksemplarer, og cirka 22.000 lesere på papir og 4.000 lesere på nett. Avisen dekker alle de seks kommunene i Valdres, og har hovedkontor på Fagernes. Valdres Media har 31 fast ansatte medarbeidere.