I et ytterst krevende avismarked maktet Dagbladet å stoppe den ni år lange opplagsnedgangen i 2011 med en vekst på snaut 859 eksemplarer (+ 0,9 %).

Veksten er allerede historie.

For nå viser ferske tall for første kvartal at Dagbladets opplag sank med 5,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I første kvartal i fjor økte opplaget med 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2010.

- Transformasjonen fra papir til digitale plattformer har skutt fart de siste månedene. Selv om papiravisa i 2011 stabiliserte opplaget, må vi forvente et krevende opplagsmarked i tiden som kommer, påpeker eieren Berner Gruppen i kvartalsmeldingen.

Opplagsfallet rammer avisens viktigste inntektsområde, nemlig opplagsinntektene. I tillegg sliter papirutgaven til Dagbladet med fallende annonseomsetning. Dette påfører avisen et underskudd i første kvartal, viser de nye tallenen fra eierkonsernet Berner Gruppen.

Dagbladet fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i første kvartal på minus 2,9 millioner kroenr, som er syv millionersvakere enn tilsvarende periode i fjor.

- Annonsemarkedet for papir er noe svakere, samtidig som opplagsinntektene til papiravisen er noe lavere enn på samme tid i fjor, skriver Berner Gruppen i sin kvartalsmelding.

Dagbladets digitale virksomhet fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på fire millioner kroner i første kvartal, en bedring på 1,3 millioner kroner mot tilsvarende periode i fjor.

Berner Gruppen fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4,3 millioner kroner, en nedgang på 5,3 millioner i forhold til samme periode i fjor.

- Resultatnedgangen har sin hovedårsak i økt satsning på digitale medier og noe svakere inntjening i AS Dagbladet, skriver Berner Gruppen.

Mediekonsernet tror digitale medier vil fortsette å kapre markedsandeler i annonsemarkedet - på bekostning av papirmedier.

- Finansuroen i Europa har så langt i bare begrenset grad påvirket reklamemarkedet i Norge. Mer påfallende er det hvordan annonsemarkedet på papir er svekket til fordel for digitale plattformer. Det er grunn til å tro at tiden framover vil bekrefte denne trenden, skriver Berner Gruppen.

Opplagsfallet kommer ikke som lyn fra klar himmel i Berner Gruppen og Dagbladet. At fjorårets vekst hadde stoppet og at pilene pekte nedover igjen, ble bekreftet av konsernledelsen i vår.

- Det var veldig gledelig at vi maktet å stagnere fallet i fjor, men vi tror det kommer til å falle i 2012. Det er markedskreftene som slår inn nå, slik man ser i store deler av papiravisbransjen for øvrig. Vårt mål er å holde opplaget stabilt og når man ser seg rundt i avismarkedet og ikke minst kjenner utviklingen i løssalgsmarkedet de siste ti årene, så vet man at det er krevende nok, sa konsernsjef Tore Stangebye i Berner Gruppen til Kampanje i april.

Les også: Tror ny vekst blir tøft

Les også: Avis-Norge krymper

Les også: Dagbladet tror på opplagsfall