Det nye Aspiro-styret vil dele opp områdene tv og musikk. Omleggingen medfører at administrerende direktør Gunnar Sellæg og finansdirektør Peter Tonstad slutter i streamingselskapet som blant står bak Wimp. De to forlater Aspiro ved slutten av året:

- Jeg vil takke Gunnar Sellæg for hans verdifulle bidrag i en periode preget av omfattende endringer i Aspiro. Gjennom hans ledelse har selskapet utviklet seg og har i dag spennende posisjoner og unike muligheter for fremtiden, sier styreformann Trond Berger i en pressemelding.

Gunnar Sellæg startet som administrerende direktør i Aspiro i mars 2007.

- Da jeg begynte i Aspiro var arbeidet å fullstendig restrukturere selskapet fra et ringetoneselskap til et selskap med nye attraktive produkter. Nå som denne store endringen er gjort, anser jeg jobben min for å være ferdig og det føles naturlig å overlate stafettpinnen videre ved utgangen av året, sier Gunnar Sellæg..