Det er Dagens Næringsliv som i dag skriver at den rettsmedisinske kommisjon (DRK) har klaget NRK inn for Pressens Faglige Utvalg etter at en journalist overhørte et møte i kommisjonen.

Bakgrunnen var at kommisjonens leder Tarjei Rygnestad uforvarende hadde en åpen telefonlinje til NRK under deler av et møte desember i fjor, og dagen etter fikk Rygnestad blant annet forelagt direkte sitater fra møtet.

I klagen heter det: "Kommisjonen er av den oppfatning at NRK har begått flere tillitsbrudd i nærværende sak og da særlig ved å bryte det presseetiske hovedprinsippet om å opptre åpent og med klare premisser i det journalistiske arbeidet".